Plava karta EU

Plava karta EU

Plava karta EU

Plava karta EU dozvoljava visoko kvalifikovanim stručnjacima rad i boravak u Republici Sloveniji i predviđena je za one koji nisu državljani zemalja EU.

Strancima, koji žele boraviti u Republici Sloveniji zbog visoko kvalifikovanog zapošljenja, nije potrebna radna dozvola i poslije još dozvola za boravak, nego možeju sami ili njihov poslodavac podnijeti zahtijev za izdavanje plave karte EU, koja združuje tako radnu dozvolu kao i dozvolu za boravak.

Šta je visoko kvalifikovano zapošljenje?

Visoko kvalifikovano zapošljenje je zapošljenje državljana zemlje, koja nije članica EU, koji ima zahtijevana i posebna znanja potvrđena sa dokazima o visokoškolskom obrazovanju i prima za to adekvatnu platu.

Adekvatnost najmanje visokoškolskog obrazovanja dokazuje se sa odlukom ili mišljenjem nadležne institucije Republike Slovenije.

Plavu kartu EU izdaje administrativna jedinica, a Zavod za zapošljavanje Republike Slovenije da suglasnost ka izdajanju plave karte.

Plava karta EU i uslovi za izdavanje:

 • Važeća putovnica
 • Primjerno zdravstveno osiguranje
 • Suglasnost Zavoda za zapošljavanje republike Slovenije

Na osnovi kojih uslova Zavod za zapošljavanje da suglasnost?

U slučaju podnošenja zahtijeva za izdavanje prve plave karte EU Zavod za zapošljavanje provjerava, da li:

 • Ima stranac adekvatno visoko školsko obrazovanje
 • Ima stranac ugovor o radu, potpisan sa strane poslodavca za najmanje 1 godinu
 • De je plata u višini najmanje 1,5 prosječne godišnje bruto plate u Sloveniji
 • Da u evidenci zavod aza zapošljavanje nema domačih bezposlenih osoba ili osoba izjednačenih sa domačim osobama
 • Da je poslodavac upisan u poslovni registar
 • Da je poslodavac u zadnjih 6 mjeseci prije podnošenja zahtijeva ili za vrijeme poslovanja, ako je to kraće od 6 mjeseci redovito plačao poreze i doprinose
 • Da je poslodavac prijavio slobodno radno mjesto
 • Da stranac ispunjava sve uslove, koje je poslodavac zahtijevaon u prijavi slobodnog radnog mjesta

Strancu sa plavom kartom EU u Sloveniji nije potrebno čekati , da navrši 1 godinu boravka da dobije pravo na spajanje porodice u Republici Sloveniji. Stranac sa plavom kartom EU može odmah započeti proces spajanja porodice.

Data d.o.o. može vam savjetovati i nuditi podršku u procesu registracije firme u Sloveniji i procesu zapošljavanja. Pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *