Od radne dozvole do državljanstva sa otvaranjem firme u Sloveniji

Od radne dozvole do državljanstva sa otvaranjem firme u Sloveniji

Od radne dozvole do državljanstva sa otvaranjem firme u Sloveniji

Kako sa otvaranjem firme u Sloveniji do radne dozvole?

Mnogi strani pojedinci, zastupnici stranih firmi i njihovi zaposleni, građani zemlja koje nisu članice EU nakon otvaranja firme u Sloveniji odluče podneti zahtev za radnu dozvolu i boravak u Sloveniji sa nemarom neometanog poslovanja i rada u Sloveniji kao i izvođenja usluga i rada na teritoriju Republike Slovenije.

Uslovi za dobijanje radne dozvole sa otvaranjem firme u Sloveniji – za strane zastupnike

Nakon otvaranja firme u Sloveniji možete početi sa ispunjavanjem uslova za radnu dozvolu i  dobijanjem privremenog boravka.

  1. Kada se zbog širenja i preseljenja strani zastupnici odluče za dugoročno zaposlenje u Republici Sloveniji i žele da dobiju dozvolu za boravak i rad, mora firma dokazati da aktivno posluje.

To znači:

  • da ima u zadnjih 6 meseci pre podnošenja zahteva za boravak i rad jednu osobu zaposlenu za puno radno vrijeme ili
  • da je imao u svakom od zadnjih 6 meseci prihoda u iznosu 10.000 eura na transakcijski račun otvoren u Republici Sloveniji i
  • da je poslodavac za prihode iz radnog odnosa za zadnjih 6 meseci pred mesecem podnošenja zahteva ili za vreme poslovanja, ako je to kraće od 6 mjeseci, predložio poreski odbitak za prihode iz radnog odnosa, odnosno platne liste, ako je zapošljavao radnike, i na dan podnošenja zahteva za boravak i rad nema neplaćenih poreskih obaveza.

U slučaju poslodavaca, koji su registrovani manje od 6 mjeseci, uslov iz gore navedenih alineja smatra se ispunjen, ako je poslodavac pre podnošenja zahteva za boravak i rad obavio investiciju u iznosu najmanje 50.000 eura u delatnost u okviru koje će stranac obavljati rad.

Na osnovi radne dozvole sa otvaranjem firme (za stranog zastupnika) dobijete privremeni boravak.

Nakon 5 godina privremenog boravka u Sloveniji imate pravo na stalni boravak u Sloveniji i nakon 10 godina boravka u Sloveniji imate pravo na državljanstvo ako ispunite sve navedene uslove.

Kako do državljanstva u Sloveniji nakon otvaranja firme i radne dozvole?

Obično stranci mogu dobiti slovenačko državljanstvo kada ispune sve uslove za naturalizaciju.

U uobičajenom postupku mora podnosilac zahteva za državljanstvo na dan podnošenja zahteva za državljanstvo biti star najmanje 18 godina, predložiti mora potvrdu o nekažnjavnju iz svoje matične države i dokazati da ima dovoljno sredstava za život u Sloveniji. Takođe mora dokazati da živi u Sloveniji najmanje 10 godina i predložiti potvrdu o trenutnom statusu u Republici Sloveniji. Jedan od klučnih dokaza kojeg mora podnosilac zahteva za državljanstvo takođe predložiti je sertifikat o položenom ispitu za slovenački jezik.

Pored uobičajenog procesa dobijanja slovenačkog državljanstva moguće je dobiti slovenačko državljanstvo po hitnom postupku zbog prednosti koju država Slovenija dobije sa podjelom državljanstva strancu, to je obično zbog naučnih, ekonomskih, kulturnih, nacionalnih i sličnih razloga.

Zahtev za državljanstvo podnosi se u Administrativnoj jedinici a sam nadzor procesa vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Nudimo vam kompletnu podršku u otvaranju firme u Sloveniji, dobijanju radne dozvole i dozvole za boravak, državljanstva, poslovnu adresu, računovodstvo, poresko i računovodsko savetovanje, pravno savetovanje s područja radnog, privrednog i migracijskog prava i ostalu podršku u poslovanu i možemo vas spojiti sa našim poslovnim partnerom, nekretninskom agencijom.

Pišite nam na e-mail [email protected], nazovite nas na telefonski broj 00 386 1 6001 537 ili na Viber 00 386 30 640 995.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *