Tag - državljanstvo Slovenije

Od radne dozvole do državljanstva sa otvaranjem firme u Sloveniji

Kako sa otvaranjem firme u Sloveniji do radne dozvole? Mnogi strani pojedinci, zastupnici stranih firmi i njihovi zaposleni, građani zemlja koje nisu članice EU nakon otvaranja firme u Sloveniji odluče podneti zahtev za radnu dozvolu i boravak u Sloveniji sa nemarom neometanog poslovanja i rada u Sloveniji kao i izvođenja usluga i rada na teritoriju Republike Slovenije. Uslovi za dobijanje radne...