Preduzeće u EU – mogućnosti u Sloveniji

Preduzeće u EU, mogućnosti u Sloveniji

Preduzeće u EU – mogućnosti u Sloveniji

Preduzeće u EU – koje oblike preduzeća možete otvoriti u Sloveniji

Preduzeće u EU – često pitanje stranih državljana je: “Ako sam stranac, koje su moje mogućnosti da otvorim firmu u Sloveniji?” U suštini, tri su moguća oblika, koja možete otvoriti, a oblici su isti za svakog, ko nije državljanin neke od država članica EU. U DATI vam pomažemo da otvoriti d.o.o. kao fizičko lice, d.o.o. kao pravno lice (ćerka firma) ili filijalu vašeg već postojećeg preduzeća. U Dati vam već unapred pripremamo sve potrebne dokumente za sam proces otvaranja i uz to nudimo poslovnu adresu i knjigovodske usluge. Za otvaranje firme u Sloveniji ne treba vam boravak ako ste strani državljan.

Kako registrovati d.o.o. – vaše preduzeće u EU?

Najčešći statusno pravni oblik u Sloveniji je društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). D.o.o. može imati jednog ili više osnivača, a možete ga registrovati kao fizičko lice ili kao pravno lice – ćerku firmu. Osnovni kapital je 7.500 evra. Vaš kapital možete upotrebiti za poslovanje vašeg d.o.o.: isplatiti plate, troškove, investiciju. Na registraciji vašeg EU preduzeća morate biti prisutni. Vaše matično preduzeće, vlasnici i zastupnik moraju imati slovenačke poreske brojeve, ukoliko otvarate ćerku firmu. Zastupnik buduće ćerke firme mora imati slovenački poreski broj i potvrdu o nekažnjavanju u Sloveniji. Ukoliko otvarate d.o.o. kao fizičko lice, svi osnivači i zastupnik moraju imati slovenačke poreske brojeve i potvrde o nekažnjavanju.

Preduzeće u EU i šta vam je još potrebno – pored već pomenutih dokumenata morate imati pripremljene i sledeće podatke: naziv preduzeća, adresu preduzeća, ko će biti zastupnik, koliki će biti kapitalski ulozi u preduzeću i delatnosti, kojima će se preduzeće baviti. Osnovni kapital uplaćujete preko ličnog računa ili u gotovini, ako otvarate firmu kao fizičko lice, a preko računa matičnog preduzeća ako otvarate ćerku firmu. Registraciju preduzeća sa ograničenom odgovornošću možete obaviti u našem preduzeću i mi vas vodimo kroz ceo postupak. Vremenski rok za registraciju je do 15 dana.

Preduzeće u EU – kako registrovati filijalu?

Ako želite da registrujete filijalu vašeg preduzeća, uvek morate godišnji finansijski izveštaj uključiti i zavesti u knjige matičnog preduzeća i za sve dugove filijale odgovara matično preduzeće. Filijala mora biti registrovana na delatnost, kojom se bavi i matično preduzeće. Za otvaranje filijale nije vam potreban početni kapital. Registracija se vrši kod notara prema vašem ovlašćenju. Postupak traje do 14 dana nakon što predamo potpunu dokumentaciju. DATA vam pomaže organizovati sve što vam je potrebno za registraciju filijale – da imate preduzeće u EU.

Nakon što se registrovali preduzeće u EU, otvaraju vam se mogućnosti za rad na tržištu Evrope.

Ako vam je potrebno više informacija o otvaranju preduzeća u EU i nesmetano poslovanje u EU, prosledite nam upit na e-mail [email protected] ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post