Tag - poslovna adresa

Registracija poslovne adrese može se napraviti samo uz suglasnost vlasnika!

Registracija poslovne adrese može se obaviti i kod vlasnika zgrade, ali izmjene Zakona o trgovačkim društvima (ZGD-1) donijele su važnu novost prije mnogo godina. Za registraciju firme na adresu prostora koji ne posjedujete, potrebna je izričita suglasnost vlasnika. Koja je procedura? Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji? Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde: Prijava na webinar   Nazovite...

Poslovna adresa i sedište kompanije

Poslovna adresa kompanije često je pitanje stranih preduzetnika - da li je obavezna? Svaka kompanija mora registrovati adresu kompanije i poslovno sedište u poslovni registar. Budući preduzetnik određuje i jedno i drugo prilikom otvaranja kompanije. U ovom članku vam pojašnjavamo šta je poslovna adresa kompanije i kako se razlikuje od poslovnog sedišta. Šta je poslovno sedište kompanije? Zakon o privrednim društvima...

Registracija kompanije u Sloveniji i Europskoj Uniji

Registracija kompanije u Sloveniji je brz i jednostavan postupak. Ako imate poslovnu ideju, nemojte dugo razmišljati. Zapamtite, tko ne riskira, ne profitira! A naša firma Data i naši specialisti su tu da se pobrinu, da će vaše poslovanje glatko teći. Registracija kompanije u Sloveniji vam također otvara vrata na tržište EU. Registracija kompanije u Sloveniji za strance Stranci mogu otvoriti kompaniju u...

Kupovina d. o. o. – zašto to nije dobra odluka?

Kupovina d. o. o. nije uvek najbolja ideja! Pre nego što se odlučite na takav korak, dobro razmislite. Kada kupujete društvo sa ograničenom odgovornošću na sebe preuzimate i dug u visini 7.500 eur, kojeg je potrebno vratiti. Posebno treba biti oprezan kada se kupuje d.o.o., koji je poslovao samo neko kraće vreme. U tom slučaju savetujemo vam, da pažljivo...

Preduzeće u EU – mogućnosti u Sloveniji

Preduzeće u EU - koje oblike preduzeća možete otvoriti u Sloveniji Preduzeće u EU - često pitanje stranih državljana je: "Ako sam stranac, koje su moje mogućnosti da otvorim firmu u Sloveniji?" U suštini, tri su moguća oblika, koja možete otvoriti, a oblici su isti za svakog, ko nije državljanin neke od država članica EU. U DATI vam pomažemo da otvoriti d.o.o....

Otvaranje firme u EU zemlji – Sloveniji

Otvaranje firme u EU zemlji - Sloveniji - koji su uslovi za strance? Otvaranje firme u EU, konkretnije u Sloveniji je jednostavna proces. U Sloveniji je otvaranje firme na tački VEM besplatan postupak. Sudski registar donese odluku o registraciji firme najkasnije u 7 dana. Ako ste stranac, možete u Sloveniji otvoriti pravno lice, to je društvo sa ograničenom odgovornošću. Za...

Poslovna adresa moje boduće firme u Sloveniji

Gde će biti poslovna adresa moje buduće firme u Sloveniji? U postupku otvaranja firme u Sloveniji potrebno je odrediti sjedište i poslovnu adresu firme. Sjedište je grad gdje se nalazi firma, a poslovna adresa firme je ulica i kućni broj. Ako planirate koristiti poslovnu adresu firme na adresi prebivališta a niste jedini vlasnik objekta mora vam vlasnik objekta potpisati suglasnost i...

Kako do firme u Sloveniji u samo 7 dana i sa jednim dolazkom u Sloveniju?

Za sve potencialne klijente koji se pitate kako do firme u Sloveniji u što kraćem vremenu, šaljemo vam korisne informacije. Prije samog dolazka na tačku VEM Data tačku klijenti nam proslijede na mail scan pasoša, podatak o stalnoj adresi i podatak o poslovnoj adresi firme. Na osnovi poslanih informacija pripremimo punomoć i proslijedimo klijentima u potpis. Na osnovi original potpisane...

Poslovna adresa preduzeća – bez suglasnosti vlasnika izbrišu vas iz sudskog registra!

U postupku otvaranja preduzeća u Sloveniji potrebno je odrediti sjedište i poslovnu adresu preduzeća. Sjedište je grad gdje se nalazi preduzeće, a poslovna adresa preduzeća je ulica i kućni broj gdje se nalazi preduzeće. Ako planirate koristiti poslovnu adresu preduzeća na adresi prebivališta a niste jedini vlasnik objekta mora vam vlasnik objekta potpisati suglasnost i ovjeriti je kod javnog bilježnika...