Poslovna adresa i sedište kompanije

Poslovna adresa kompanije

Poslovna adresa i sedište kompanije

Poslovna adresa kompanije često je pitanje stranih preduzetnika – da li je obavezna? Svaka kompanija mora registrovati adresu kompanije i poslovno sedište u poslovni registar. Budući preduzetnik određuje i jedno i drugo prilikom otvaranja kompanije. U ovom članku vam pojašnjavamo šta je poslovna adresa kompanije i kako se razlikuje od poslovnog sedišta.

Šta je poslovno sedište kompanije?

Zakon o privrednim društvima (ZGD-1) određuje da je poslovno sedište kompanije grad, gde će kompanija obavljati svoju poslovnu delatnosti. Takođe, može biti mesto gde posluje vodstvo kompanije. Ovo znači, da poslovno sedište kompanije može biti Ljubljana, Maribor itd. Sedište nije stvarna poslovna adresa kompanije u tom gradu.

Šta je poslovna adresa kompanije?

Poslovna adresa kompanije je stvarna adresa kompanije. Uključuje ime ulice i broj u gradu, gde kompanija ima poslovno sedište.

Uglavnom, poslovnu adresu kompanije možete odrediti kao:

  • mesto, gde će kompanija izvoditi svoje poslovne aktivnosti ili
  • mesto, gde će kompanija upravljati poslovima ili
  • mesto odakle vodstvo kompanije upravlja kompanijom.

Ako preduzetnik nije vlasnik objekta, gde će biti locirana poslovna adresa kompanije, potrebno je da dokumentaciji za otvaranje kompanije priloži i overenu izjavu vlasnika objekta. Ovime vlasnik dozvoljava da preduzenik izvodi svoju delatnost na toj adresi.

Izjava ne mora biti overena u slučaju da je preduzetnik vlasnik objekta, obzirom da može biti overena na našoj VEM tački prilikom registracije preduzeća. Takođe overa nije potrebna, ukoliko je vlasnik prisutan prilikom registracije kompanije na našoj VEM tački.

Poslovna adresa kompanije – može li biti stan u zgradi?

Preduzetnik može izabrati da poslovnu adresu registruje u poslovnoj zgradi. Osim toga, takođe može izabrati da registruje preduzeće u stanu ili kući. Svaki preduzetnik, koji izvodi delatnost, koja nije bučna ili delatnost koja ne zahteva poseban poslovni prostor, može registrovati kompaniju u stanu ili kući.

Kako vam DATA može pomoći?

Na našoj poslovnoj adresi možete registrovati vaše preduzeće, uslov je da ste i stranka našeg knjigovodstva. Osim toga, naši savetnici na tački VEM Data savetovaće vam o delatnostima i upozoriti vas na uslove  za bavljenje određenim delatnostima, ukoliko postoje. Naši pravni savetnici sa područja radnog, privrednog i migracijskog prava ponudiće vam kompletnu podršku prilikom poslovanja, a nudimo i uslugu poslovne adrese sa virtualnom kancelarijom.

Želite otvoriti kompaniju u Sloveniji? Kontaktirajte nas!

Ako ste zainteresovani za otvaranje firme u Sloveniji, pišite nam na e-mail [email protected] ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post