Tag - sedište kompanije

Poslovna adresa i sedište kompanije

Poslovna adresa kompanije često je pitanje stranih preduzetnika - da li je obavezna? Svaka kompanija mora registrovati adresu kompanije i poslovno sedište u poslovni registar. Budući preduzetnik određuje i jedno i drugo prilikom otvaranja kompanije. U ovom članku vam pojašnjavamo šta je poslovna adresa kompanije i kako se razlikuje od poslovnog sedišta. Šta je poslovno sedište kompanije? Zakon o privrednim društvima...