Poslovna adresa moje boduće firme u Sloveniji

Poslovna adresa

Poslovna adresa moje boduće firme u Sloveniji

Gde će biti poslovna adresa moje buduće firme u Sloveniji? U postupku otvaranja firme u Sloveniji potrebno je odrediti sjedište i poslovnu adresu firme. Sjedište je grad gdje se nalazi firma, a poslovna adresa firme je ulica i kućni broj.

Ako planirate koristiti poslovnu adresu firme na adresi prebivališta a niste jedini vlasnik objekta mora vam vlasnik objekta potpisati suglasnost i ovjeriti je kod javnog bilježnika ili na upravnoj jedinici.

U tom slučaju predložite vlasniku da ovjeri pisnu suglasnost na upravnoj jedinici gdje je cijena postupka cca 1,35 EUR a kod notara je cijena za isti postupak 17,00 EUR.

Bez suglasnosti vlasnika objekta slijedi izbris firme iz sudskog registra.

Odobrenje vlasnika nekretnine za poslovanje preduzeća na adresi gdje se nekretnina nalazi zahtijeva se od izmjene Zakona o privrednim društvima (ZGD-1H) koji je stupio na snagu 9.10.2013. Prije tog datuma takva dozvola u postupku nije bila potrebna.

Postupak izbrisa poslovnog subjekta vodi se skladno sa Zakonom o financijskom poslovanju, stečajnom postupku i obaveznom raspuštanju (ZFPPIPP) na prijedlog podnosioca prijave i ne po službenoj dužnosti. Vlasnik objekta mora prijedlogu za izbris predložiti dokaz o vlasništvu objekta i podnijeti zahtijev u nadležnom sudu (ovisno od sjedišta preduzeća)

Otvaranje firme u Sloveniji – kako vam možemo mi pomoći u samom procesu?

Mi vam možemo ponuditi kompletnu podršku i savetovanje o oblicima poslovanja u Sloveniji, u samom procesu registracije firme u Sloveniji, dobijanju radnih i boravišnih dozvola, poslovnu adresu, računovodstvo, poresko i računovodsko savetovanje, pravno savetovanje s područja radnog, privrednog i migracijskog prava i ostalu podršku u poslovanju.

Pišite nam na e-mail data@data.si, nazovite nas na telefonski broj 00 386 1 6001 542 ili na Viber 00 386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *