Tag - građevinski radovi

Građevinarska firma od početka ili kao filiala?

Građevinarska firma u Sloveniji, koja opcija bi vam  bila nteresantnija ili koju obliku bi vi željeli? Slovenija je idealna zemlja za otvaranje građevinarskih firma zbog toga što se nalazi u EU i možete sa Slovenačkom firmom za građevinu izvoditi radove i u inostranstvu.  Poduzetniki  u zadnje vrijeme često otvaraju  firme kod nas. Kod nas možete saznati sve o otvaranju...

Betoniranje: poslovna prilika za vreme ekonomske rasti

Sa otopljenjem i ekonomskim rastom, više će biti potreba za takvim aktivnostima kao što je betoniranje. Betoniranje pripada šifri 43.990 po Standardnoj klasifikaciji djelatnosti (2008), a ta je  "Ostali specijalizirani građevinski radovi". Čak i u našim novostima, već smo pisali o ekonomskoj rasti u građevinarstvu u posljednjem periodu. Ako odlučite da otvorite preduzeće i izaberete aktivnosti u oblasti građevinstva, verovatno ste...

Delatnosti u Sloveniji- 10 najčešće registrovanih u Dati

Koje su najčešće registrovane delatnosti u Sloveniji na našoj VEM tački Data? U Dati vam predstavljamo najčešće registrovane delatnosti u Sloveniji na našoj VEM tački. Možda ćete pronaći odličnu ideju za svoj biznis u Sloveniji. Predstavićemo vam TOP 10 u Dati najčešće registrovanih delatnosti u Sloveniji: IT usluge poslovno savetovanje arhitektura marketing projektiranje, inženjering građevinski radovi i usluge trgovina i...

Gradnja u EU sa registracijom firme u Sloveniji

Gradnja u EU i građevinska delatnost za strance u EU- koje su mogućnosti? Ako će gradnja u EU postati vaša delatnost, je odlična mogućnost za obavljanje delatnosti registracija firme u Sloveniji. Gradnja u Eu je za državljane zemalja koje nisu članice Eu moguća samo sa otvaranjem d.o.o. i važećom radnom dozvolom. Državljani članica EU mogu delatnost obavljati takođe sa s.p....