Tag - betoniranje

Betoniranje: poslovna prilika za vreme ekonomske rasti

Sa otopljenjem i ekonomskim rastom, više će biti potreba za takvim aktivnostima kao što je betoniranje. Betoniranje pripada šifri 43.990 po Standardnoj klasifikaciji djelatnosti (2008), a ta je  "Ostali specijalizirani građevinski radovi". Čak i u našim novostima, već smo pisali o ekonomskoj rasti u građevinarstvu u posljednjem periodu. Ako odlučite da otvorite preduzeće i izaberete aktivnosti u oblasti građevinstva, verovatno ste...