Tag - zaštita ličnih podataka

Zaštita ličnih podataka za 21. vek

Zaštita ličnih podataka- nova Evropska uredba o zaštiti podataka, koja će stupiti na snagu 25. maja 2018. godine, ojačaće zaštitu ličnih podataka, tako da će skoro sve kompanije morati ponovo dobiti saglasnost stranaka za njihovu upotrebu. Da - takođe važi za već prikupljene lične podatke! Dakle, kakva će biti nova zaštita ličnih podataka? Ministarstvo za pravosuđe već je pripremilo novi Zakon...