Zaštita ličnih podataka za 21. vek

zaštita ličnih podataka

Zaštita ličnih podataka za 21. vek

Zaštita ličnih podataka- nova Evropska uredba o zaštiti podataka, koja će stupiti na snagu 25. maja 2018. godine, ojačaće zaštitu ličnih podataka, tako da će skoro sve kompanije morati ponovo dobiti saglasnost stranaka za njihovu upotrebu. Da – takođe važi za već prikupljene lične podatke!

Dakle, kakva će biti nova zaštita ličnih podataka?

Ministarstvo za pravosuđe već je pripremilo novi Zakon o zaštiti ličnih podataka kako bi se ta uskladio sa zahtjevima EU. Na osnovu toga će biti jasnije definisano kako i zašto se lični podaci mogu sakupljati, kako se oni mogu obraditi, i koliko vremena mogu da se čuvaju. Svako preduzeće koje ima bilo kakvu vrstu posla sa ličnim informacijama od kupac ili uopšte pojedinaca može kontaktirati  pravne stručnjake Date za sva pitanja i naručiti se na pravno savetovanje.

Zaštita ličnih podataka- Zakon će stupiti na snagu 25.maja 2018. godine! Pripremite se i obratite našim pravnim stručnjacima

Sankcije predviđene propisom za one koji ne poštuju pravila su izuzetno visoke. Zaštita ličnih podataka trebala bi da bude bolje sa novim pravilima. Prema novom, stavljanje ličnih podataka biće dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost za unapred određenu svrhu. Predloženi Zakon o zaštiti ličnih podataka definiše saglasnost kao svaku dobrovoljnu, eksplicitnu, informiranu i nedvosmislenu izjavu o volji subjekta na kojeg se odnose podaci. Ova izjava ili jasna afirmativna akcija izražava saglasnost fizičkog lica na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega. Međutim, već upotrebljeni lični podaci kompanija mogu se dalje koristiti,  ali će kompanije morati da verifikuju da su ovi lični podaci stekli u prošlosti na način propisan novim zakonom!

Tražite informacije o otvaranju firme u Sloveniji i poslovanju u EU? Kontaktirajte nas!

Ako ste zainteresovani za otvaranje firme u Sloveniji, pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

Share this post