Tag - dozvole za boravak i rad

Poslodavci- šta je dobro znati prilikom zapošljavanja stranaca?

Poslodavci koji u skladu sa Zakonom o uređenju tržišta rada (ZUTD) obavljaju djelatnost pružanja rada sa svojim radnicima korisniku- naručitelju rada, može zaključiti ugovore o radu samo sa određenim kategorijama stranaca. U Zavodu za zapošljavanje Slovenije (ZRSZ) ističu ono na što trebaju poslodavci obratiti pažnju prilikom zapošljavanja stranaca. Poslodavci se moraju pobrinuti za bezbednost i zdravlje svojih radnika. Mora im...

Firma u EU – odaberite Sloveniju za poslovanje u EU

Firma u EU - prednosti otvaranja firme u Sloveniji Firma u EU nudi strancima mogućnost lakšeg poslovanja i rada u EU. To je već zbog jednostavne činjenice da poslovni partneri koji dolaze iz EU jih sa firmom u EU shvataju ozbiljnije. A drugi razlog sigurno stoji o mogućnosti dobijanja dozvole za boravak i rad i s time i mogućnost nesmetanog...

Transportno preduzeće u Sloveniji i njegove prednosti

Transportno preduzeće u Sloveniji – koje su prednosti? Transportno preduzeće u Sloveniji omogućava vam nesmetano poslovanje unutar EU. Mnoge strane firme i pojedinci iz zemalja nečlanica EU odluče otvoriti firmu - tipa doo u Sloveniji zbog poteškoća sa kojim se susreću u procesu dobijanja CEMT dozvola. Međutim transportno preduzeće u Sloveniji omogućava vam transport robe unutar EU bez da bi vam...

A1 za rad u EU i legalno i nesmetano poslovanje

A1 za rad u EU - uslov za upućene radnike za legalni rad i poslovanje u zemljama članicama EU A1 za rad u EU je prijava u međunarodno osiguranje. Sa A1 dokazujete legalnost zapošljenja u drugoj zemlji članici EU. Sa A1 za rad u EU u stvari dokazujete da doprinose plačate u drugoj zemlji članici EU u slučaju da ste upućeni radnik. A1 je dokaz...