Poslodavci- šta je dobro znati prilikom zapošljavanja stranaca?

Poslodavci- šta je dobro znati prilikom zapošljavanja stranaca?

Poslodavci koji u skladu sa Zakonom o uređenju tržišta rada (ZUTD) obavljaju djelatnost pružanja rada sa svojim radnicima korisniku- naručitelju rada, može zaključiti ugovore o radu samo sa određenim kategorijama stranaca. U Zavodu za zapošljavanje Slovenije (ZRSZ) ističu ono na što trebaju poslodavci obratiti pažnju prilikom zapošljavanja stranaca.

Poslodavci se moraju pobrinuti za bezbednost i zdravlje svojih radnika. Mora im obezbediti odgovarajuću obuku.Takođe je obavezno planirati promociju zdravlja na radnom mestu. U preduzeću DATA nudimo poslodavcima i njihovim zaposlenim obuku u njihovom jeziku.

Poslodavci moraju poštovati propise prilikom zapošljavanja stranaca

U Zavodu za zapošljavanje Republike Slovenije smatraju da u postupcima za sticanje saglasnosti za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad pojavljuju se poslodavci koji obezbeđuju ili prenose strane radnike drugim poslodavcima. Zbog toga se upozorava poslodavce o zakonskim propisima. Zakonski propisi navode da je zabranjeno obavljati još jedan posao od onog za koji je data saglasnost u postupku izdavanja ili obnove jedinstvene dozvole za boravak i rad ili plave karte ili izdavanja pismenog odobrenja. Odnosno za koje je izdata sezonska radna dozvola.

Za posredovanje radnika zahteva sa odobrenje Ministrstva za rad

Izvođenje delatnosti pružanja rada sa radnicima korisniku- naručitelju usluge je svako pružanje rada radnika od strane pravnog ili fizičkog lica sa kojim radnik ima sklopljen ugovor o zapošljavanju. Rad potom vrši radnik kod drugog poslodavca- korisnika. Delatnost može obavljati bilo koje pravno ili fizičko lice koje zaključuje ugovore o zapošljavanju sa radnicima kako bi pružalo svoj rad korisniku. Poslodavci moraju dobiti dozvolu za obavljanje svoje djelatnosti u Ministarstvu rada. Takođe mora biti upisan u poslovni registar i registar domaćih pravnih ili fizičkih lica za obavljanje ove djelatnosti. Odnosno u registar stranih pravnih i fizičkih lica.

Poslodavci koji u skladu sa zakonom mogu obavljati navedenu djelatnost, mogu zaključiti ugovore o radu sa određenim kategorijama stranaca u okviru delatnosti, upozoravaju u Zavodu za zapošljavanje Republike Slovenije. Ove kategorije su sledeće:

  • Stranci koji borave u Republici Sloveniji na osnovu plave karte EU.
  • Stranci za koje je odobrena saglasnost za (samo) zapošljavanje ili rad tokom izdavanja / produženja jedinstvene dozvole ili pismene saglasnosti.
  • Stranci koji u skladu sa ovim zakonom imaju slobodan pristup tržištu rada.

Stoga poslodavci ne mogu dobiti radnih dozvola i saglasnosti za strance i posredovati radnike drugim poslodavcima. Osim u slučajevima određenim zakonom. Ako vam je potreban kvalitetan savet prilikom razumijevanja radnog prava, u preduzeću DATA nudimo vam pravno savetovanje.

Više o uslovima otvaranja preduzeća za posredovanje radnicima pročitajte u našem članku: Agencija za kadre u Sloveniji

Želite otvoriti preduzeće u Sloveniji? Kontaktirajte nas!

Ako ste zainteresovani za otvaranje firme u Sloveniji, pišite nam na e-mail [email protected] ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post