Agencija za kadre u Sloveniji – koje su mogućnosti za strance?

agencija za kadre

Agencija za kadre u Sloveniji – koje su mogućnosti za strance?

Agencija za kadre u Sloveniji – koje su uslovi otvaranja za strance?

Agencija za kadre je dobra poslovna prilika posebno od kako se sve više poslodavaca u Sloveniji i Eu susreće sa poteškoćama u pronalaženju adekvatnog kadra. Strano pravno lice ili pojedinac koji želi otvoriti agenciju za kadre u Sloveniji, mora prvo registrovati firmu. Stranac može u Sloveniji registrovati društvo sa ograničenom odgovornošću ili filijalu. U Dati možemo već pre procesa otvaranja firme za sve vlasnike i zatupnike dobiti poreske brojeve. Uz to vam možemo ponuditi sedište firme i računovodstvo. Proces  registracije d.o.o. traje cca 7 dana, a proces registracije filijale od prilike do 14 dana.

Koje uslove mora ispuniti agencija za kadre?

Ako želite postati agencija za kadre u Sloveniji morate Ministarstvu za rad predložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Ispunjen zahtev kojeg nađete na internetni stranici Ministarstva za rad
 • Kopiju ugovora o radu iz koje je razvidno da je pravno lice ( buduća agencija za kadre) zaposlilo stručno obučenu osobu za najmanje polovno radno vreme
 • Kopiju diplome stručno obučene osobe (najmanje 6. stepen po slovenačkom sistemu)
 • Kopiju potvrde o obavljenom stručnom ispitu stručno obučene osobe (obuku za stručni ispit izvodi Zavod za zapošljavanje)
 • Opis radnog iskustva iz kojeg mora biti razvidno dve godine radnog iskustva iz radno pravnog i kadrovskog područja
 • Kopiju ugovora o najamu prostora gde će pravno lice obavljati delatnost
 • Ispis iz katastra (u slučaju da je pravno lice vlasnik prostora)
 • Tlocrt poslovnog prostora gde će se obavljati delatnost
 • Popis i opis tehničke opreme za obavljanje djelatnosti
 • Bankovno jamstvo u iznosu od 30.000 eura
 • Izjava (pod krivičnom i materijalnom odgovornošću) , da su svi podaci u prijavi istina

Naši pravni savetnici s područja radnog, privrednog i migracijskog područja ponudiće vam kompletnu podršku u dobijanju licence za rad i procesu zapošljavanja.

Ako želite postati agencija za kadre u Sloveniji , prosledite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post