Tag - A1

A1 – kako proveriti da li je vaša potvrda još važeća?

Validnost A1 sertifikata je datumski navedena na svakoj pojedinačnoj potvrdi. Međutim, može se desiti da potvrda više nije važeća uprkos činjenici da datum validnosti još nije istekao. Samostalni preduzetnici i poslodavci koji pružaju usluge ili upućuju svoje radnike na rad u druge države članice EU, dužni su da dobiju potvrdu za sebe, odnosno za svoje zaposlene. Potvrdu na zahtev podnosioca zahteva...

Odbijenica A1 – kako postupiti dalje u tom slučaju?

Poslodavci - pažljivo postupajte tekom odbijenica A1 Procedura za sticanje sertifikata A1 malo je izmijenjena ove godine, a uslovi za njegovo izdavanje su zahtjevniji. Zato se preporučuje pažljivo postupanje tekom odbijenica A1. Poslodavac koji šalje radnika da radi u drugoj zemlji EU ili Švajcarskoj, Lihtenštajnu, Islandu ili Norveškoj, za njega mora da dobije sertifikat A1 od Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije...

A1 potvrda – koji su najčešći problemi pri dobijanju?

Prema novoj proceduri, u januaru je u Zavodu za zdravstveno osiguranje Slovenije (ZZZS) izdato 4.420 A1 potvrda da poslodavci mogu poslati svoje zaposlene na rad u inostranstvo. Promijenjeni uslovi i način dobijanja A1 potvrda doveli su do problema za preduzetnike. Najčešće prilažu pogrešne dokaze, ističu na Zavodu za zdravstveno osiguranje. Slovenačka kompanija koja želi izvoditi radove u drugoj državi članici...

A1 za upućene radnike – novi uslovi od 1.1.2018

Sa 1.1.2018 u Sloveniji promenili su se uslovi za dobijanje A1 za upućene radnike. Poslodavci, pažljivo pročitajte promene i nove uslove za slanje svojih zaposlenih na rad u druge zemlje EU. Potvrda A1 za upućene radnike već po novim pravilima Promena Zakona o prekograničnom pružanju usluga promijenila je uslove i način sticanja A1 za rad u drugoj državi članici EU. A1 za...

Zapošljavanje državljana BIH interesuje EU poslodavce

Zapošljavanje državljana BIH je jedna od prednosti otvaranje firme u Sloveniji Zapošljavanje državljana BIH u slovenačku firmu je odlična prilika za poslodavce iz zemalja EU. Poslodavci koji se susreću sa birokratskim komplikacijama u procesu zapošljavanja državljana BIH mnogo puta odluče otvoriti firmu u Sloveniji. Naime, Slovenija nema restrikcija zapošljavanja stranaca i iako postoji kontrola trga rada, teško je na Zavodu...

Firma za montažu u Sloveniji i mogućnosti rada u EU

Firma za montažu u Sloveniji – proces otvaranja Firma za montažu u Sloveniji otvara vam mogućnost jednostavnog rada i poslovanja u Sloveniji i drugim zemljama članicama EU.  U Dati formiramo za vas sve potrebne dokumente na osnovu punomoćja i ponudimo vam poslovnu adresu. Takođe vam možemo ponuditi mesečne knjigovodske usluge i pravne usluge. Za otvaranje d.o.o. zahteva se minimalni kapital...

A1 za rad u EU i legalno i nesmetano poslovanje

A1 za rad u EU - uslov za upućene radnike za legalni rad i poslovanje u zemljama članicama EU A1 za rad u EU je prijava u međunarodno osiguranje. Sa A1 dokazujete legalnost zapošljenja u drugoj zemlji članici EU. Sa A1 za rad u EU u stvari dokazujete da doprinose plačate u drugoj zemlji članici EU u slučaju da ste upućeni radnik. A1 je dokaz...

Kako otvoriti firmu u Sloveniji za poslovanje u EU?

Kako otvoriti firmu u Sloveniji ako ste stranac? Odgovor na pitanje kako otvoriti firmu u Sloveniji je isti za sve strance. To, da li ste državljan države članice EU ili državljan države koja nije članica EU, uopšte ne igra uloge. U svakom slučaju vam treba slovenački poreski broj i potvrda o nekažnjavanju u Republici Sloveniji. Mi možemo za vas dobiti poreski broj u Poreskoj...

Transportne firme u Sloveniji koje vršite prevoze u EU – zahteva se A1 za zaposlene vozače

Da li ste znali da je obavezan A1 za zaposlene vozače u transportnim firmama u Sloveniji, koje vrše prevoze u drugim zemljama članicama EU? A1 je prijava u međunarodno osiguranje sa kojom se dokazuje legalnost zapošljenja u drugoj zemlji članici EU. Ta je bila uvek obavezna za sve upućene radnike na rad u drugu zemlju članicu EU ali od prošle...