Tag - odbijenica A1

Odbijenica A1 – kako postupiti dalje u tom slučaju?

Poslodavci - pažljivo postupajte tekom odbijenica A1 Procedura za sticanje sertifikata A1 malo je izmijenjena ove godine, a uslovi za njegovo izdavanje su zahtjevniji. Zato se preporučuje pažljivo postupanje tekom odbijenica A1. Poslodavac koji šalje radnika da radi u drugoj zemlji EU ili Švajcarskoj, Lihtenštajnu, Islandu ili Norveškoj, za njega mora da dobije sertifikat A1 od Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije...