A1 potvrda – koji su najčešći problemi pri dobijanju?

A1 potvrda

A1 potvrda – koji su najčešći problemi pri dobijanju?

Prema novoj proceduri, u januaru je u Zavodu za zdravstveno osiguranje Slovenije (ZZZS) izdato 4.420 A1 potvrda da poslodavci mogu poslati svoje zaposlene na rad u inostranstvo. Promijenjeni uslovi i način dobijanja A1 potvrda doveli su do problema za preduzetnike. Najčešće prilažu pogrešne dokaze, ističu na Zavodu za zdravstveno osiguranje.

Slovenačka kompanija koja želi izvoditi radove u drugoj državi članici EU mora dobiti A1 potvrdu za svakog radnika koji je upućen na rad u tu zemlju. A1 potvrda dokazuje da je radnik u vrijeme rada na teritoriji druge države bio uključen u obavezno osiguranje u Sloveniji.

Promjenom zakonodavstva o prekograničnom pružanju usluga (ZČmIS), koja je počela da se primjenjuje 1. januara 2018. godine, uslovi i način dobijanja A1 potvrda su drugačiji.

Zahtev za izdavanje A1 potvrda može se podneti samo putem e-VEM portala. Zahtev može podneti samo zakonski zastupnik kompanije ili ovlašćeno lice. Za izdavanje A1 potvrda je nadležna institucija Zavod za zdravstveno osiguranje. Nakon prijema zahteva ZZZS proveri da li kompanija ispunjava zakonske zahteve. U roku od pet dana, ZZZS izdaje potvrdu A1 ili odbija izdavanje.

Savetnik na tački VEM Data ne može stoga podnijeti zahtjev za dobijanje A1 potvrda, ali može poslati ovlaštenje putem e-VEM portala. Ovo mora biti uneto u sistem, a ovlašćeno lice onda podnosi prijavu za A1.

Za dobijanje A1 potvrda novi strožiji uslovi

Postupak za sticanje A1 potvrde nije komplikovaniji, naprotiv, kažu na ZZZS. Međutim, uz primjenu ZČmIS-a, stroži uslovi sadržaja za sticanje A1 potvrda. Koji su ti uslovi pročitajte si u našem članku A1 za upućene radnike – novi uslovi od 1.1.2018.

Ipak, ZZZS ističe da je neophodno razlikovati procedure za dobijanje A1 potvrda prema članovima 12 i 13 Evropske uredbe (Uredba (ES) br. 883/2004). Prvi piše o slanju na rad u inostranstvo, drugi o istovremenom zapošljavanju.

Novi zakon se primjenjuje samo na slučajeve navedene u članu 12 te uredbe. Postupak prema članu 12 Uredbe počinje sa podnošenjem prijave putem sistema e-VEM. U slučaju pozitivne odluke, ZZZS izdaje potvrdu A1 i, u slučaju negativne odluke, izdaje odbijenicu. Postupak prema članu 13 gore pomenute Uredbe i dalje vodi ZZZS. Više informacija možete dobiti na internetnoj stranici ZZZS-a.

Upravo zbog nepoznavanja razlika između ovih procedura, najteži problemi nastaju prilikom dobijanja A1 potvrda. “Neka preduzeća ne razlikuju postupke prema članu 12 sa onima iz člana 13 navedene uredbe ili pokušavaju da dobiju potvrdu na osnovi oba člana. S obzirom da ne ispunjavaju uslove za dobijanje A1 potvrde iz člana 12, oni podnose zahteve u skladu sa članom 13, koji ne reguliše “stvarno” slanje na rad, već t. i. istovremeno zaposlenje (mobilni radnici), gdje se radi o pitanju relevantnog zakonodavstva “, objašnjava ZZZS.

Podnosioci zahteva za A1 prilažu neadekvatne dokaze

Podnosioci zahteva često prilažu neadekvatne dokaze za A1 potvrdu, kažu na ZZZS. Treba je priložiti ugovor o zapošljavanju radnika poslatog u inostranstvo. Ugovor o radu mora biti u skladu sa odredbama Zakona o radnim odnosima (ZDR-1). Da bi regulisali međusobna prava radnika i poslodavca, kako ne bi bilo sumnje i različitih tumačenja, preporučujemo pravno savetovanje. U Dati vam savetujemo o ugovornim odnosima, a za vas možemo da pripremimo i ugovor o radu.

Pored ugovora o radu, uslov za dobijanje A1 potvrde je takođe ugovor za pružanje usluge sa naručiteljom u inostranstvu. Kao što su nam rekli u Zavodu za zdravstveno osiguranje, čak 40% svih zahteva odnosi se upravo na neadekvatnost ovih ugovora.

Često zahtev za A1 takođe odbiju iz poreskih razloga, kažu na ZZZS. Ti su neizmirene poreske obaveze i / ili ne-izdavanje REK obrazaca za zaposlene.

Kompanija Data nudi budućim preduzetnicima pravna, poreska, preduzetnička i računovodska savetovanja o uslovima za pokretanje biznisa u Sloveniji. Dogovorite se za savetovanje i pošaljite nam upit na e-mail [email protected] ili nas nazovite na telefonski broj 00 386 1 6001 542. Realizujte poslovnu ideju uz pomoć Datinih stručnjaka!

Želite otvoriti preduzeće u Sloveniji? Kontaktirajte nas!

Ako ste zainteresovani za otvaranje firme u Sloveniji, pišite nam na e-mail [email protected] ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post