A1 za upućene radnike – novi uslovi od 1.1.2018

A1 za upućene radnike

A1 za upućene radnike – novi uslovi od 1.1.2018

Sa 1.1.2018 u Sloveniji promenili su se uslovi za dobijanje A1 za upućene radnike. Poslodavci, pažljivo pročitajte promene i nove uslove za slanje svojih zaposlenih na rad u druge zemlje EU.

Potvrda A1 za upućene radnike već po novim pravilima

Promena Zakona o prekograničnom pružanju usluga promijenila je uslove i način sticanja A1 za rad u drugoj državi članici EU.

A1 za upućene radnike služi da omogući radniku u inostranstvu da dokaže da je i dalje uključen u obavezno osiguranje u Sloveniji dok radi u drugoj zemlji članici EU.

Od 1. januara, A1 za upućene radnike se dobija putem e-VEM portala – elektronska aplikacija. Zahtev za A1 za upućene radnike može podneti samo zakonski zastupnik slovenačkog preduzeća. Zahtev može podneti i ovlašteno lice poslodavca.

>>> U Dati možemo kao ovlašteno lice putem e-VEM portala u ime poslodavca vršiti prijave A1. Pišite nam! >>> 

Uz to vam pružamo ostale neophodne usluge za uspešno poslovanje od računovodstva do pravnog i poreskog savetovanja.

Savetnik na tački VEM DATA može podneti ovlaštenje za A1 za upućene radnike. Međutim nadležna institucija za izdavanje A1 ostaje Zavod za zdravstveno osiguranje (ZZZS). ZZZS je dužan proveriti da li poslodavac izpunjava uslove za A1. Podatke dobije od Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidencije i usluge (AJPES), Finansijske uprave Republike Slovenije (Fursa), Inspektorata rada Republike Slovenije i iz svojih vlastitih evidenca i izdatih A1 sertifikata u prošlosti.

Kako podneti zahtev A1 za upućene radnike?

Podnosilac zahteva mora predložiti u postupku prijave A1 ugovor o radu sa radnikom i ugovor sa naručiteljem u inostranstvu. Takođe su potrebne druge osnovne informacije o radniku i naručitelju:

 • datum početka i datum završetka slanja,
 • rad i zadatke koje će upućeni radnik raditi u kontekstu prekograničnog pružanja usluga,
 • adresu ili, ukoliko se usluga obavlja na lokaciji bez adrese, mesto pružanja usluge,
 • naziv i sedište podnosioca prijave i njegove kontaktne podatke,
 • naziv i sedište naručitelja usluge.

Uslovi za A1 za upućene radnike koji važe od 1.1.2018

Poslodavac može samo poslati radnika na prekogranično pružanje usluga ako obično posluje u Sloveniji! To se dokazuje na sledeći način:

 • registrovan je najmanje dva meseca u Poslovnom registru Slovenije;
 • ima (deblokiran) transakcijski račun;
 • ima adekvatan broj zaposlenih u zavisnosti od veličine preduzeća i broj raspoređenih (najmanje pet do deset radnika, barem jedan uključeni u socijalno osiguranje u trajanju od najmanje šest meseci odnosno ako ima više od deset radnika da ima najmanje tri radnike uključene u socilano osiguranje);
 • obavlja djelatnost koju je izjavio na prijavi;
 • ne krši važne odredbe zakona o radu (da mu u tri godine nije bila više od jednom izrečena novčana kazna za prekršaj u vezi sa propisima o radu);
 • da je u periodu prije podnošenja prijave predložio sve obračune plaća zaposlenih
 • ne postoje neizmirene poreske obaveze.

Sertifikat A1 za upućene radnike mora poslodavac dobiti za svakog radnika odvojeno. Međutim, svaki radnik može imati samo jedan A1 sertifikat u jednom periodu.

Poslodavac je dužan obavetiti ZZZS ako ne dođe do slanja radnika. Sertifikat se može prekinuti pre roka do isteka roka važenja (ali ne ako je već istekao). ZZZS će obavestiti nadležne organe u zemlji obavljanja usluge o prijevremenom završetku. Prekide je takođe moguće urediti samo putem e-VEM-a.

Svi koji ste zainteresovani za naše usluge, savetovanje i pokretanje biznisa u Sloveniji, pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post