Zapošljavanje državljana BIH interesuje EU poslodavce

Zapošljavanje državljana BIH

Zapošljavanje državljana BIH interesuje EU poslodavce

Zapošljavanje državljana BIH je jedna od prednosti otvaranje firme u Sloveniji

Zapošljavanje državljana BIH u slovenačku firmu je odlična prilika za poslodavce iz zemalja EU. Poslodavci koji se susreću sa birokratskim komplikacijama u procesu zapošljavanja državljana BIH mnogo puta odluče otvoriti firmu u Sloveniji. Naime, Slovenija nema restrikcija zapošljavanja stranaca i iako postoji kontrola trga rada, teško je na Zavodu za zapošljavanje Republike Slovenije pronaći adekvatan kadar. To važi posebno na u sektoru građevinarstva u kojem je zapošljavanje državljana BIH najjače.

Od otvaranja firme ili podružnice u Sloveniji do zapošljavanja stranaca i rada u drugim zemljama EU

Strana firma može u Sloveniji otvoriti ćerku firmu ili podružnicu. Odmah posle otvaranja može zaposliti državljane BIH i nakon 30 dana prijave u osiguranje u Sloveniji uputiti jih na rad u drugu zemlju EU. Firmu možete otvoriti u roku 7 dana. Za strane državljane možete u 60 dana dobiti radnu i boravišnu dozvolu i prijaviti jih u osiguranje. I poslednji korak: nakon 30 dana od prijave u osiguranje možete jih sa A1 uputiti na rad u EU. A1 je prijava u međunarodno osiguranje koja dokazuje legalnost zapošljenja u drugoj zemlji EU. U Dati vam nudimo kompletnu podršku u otvaranju firme doo kao i otvaranju podružnice a uz to vam možemo ponuditi poslovnu adresu, knjigovodstvene usluge i pravne usluge i savetovanje.

Zapošljavanje državljana BIH na osnovi Sporazuma između Slovenije i Bosne i Hercegovine

Zapošljavanje državljana BIH razlikuje se od procesa zapošljavanja ostalih stranih državljana. Državljani BIH mogu se zapošljavati na određeno radno mesto na osnovi Sporazuma između Slovenije i Bosne i Hercegovine. Na osnovi tog sporazuma dobiju u startu ličnu radnu dozvolu na osnovi koje posle godinu dana zapošljenja imaju slobodan pristup tržištu rada bez da menjali vrstu dozvole.

Poslodavac mora za zapošljavanje državljana BIH ispuniti sledeće uslove:

  • Investirati u osnovna sredstva u iznosu 50.000 eur  u prvih 6 meseci postoja firme ILI
  • imati najmanje 1 osobu zaposlenu za puno radno vreme u zadnjih 6 meseci ILI
  • u svakom mesecu od zadnjih 6 meseci ostvariti prihode u minimalnom iznosu 10.000 evra na transakcijski račun firme otvoren u Sloveniji

Uz to mora poslodavac za zapošljavanje državljana BIH kao i ostalih stranaca dokazati da u evidenci besposlenih na birou rada nema slovenačkih kandidata, koji bi ispunjavali uslove.

Dodatan uslov zbog Sporazuma je ta da mora državljan BIH biti prijavljen na birou rada u Bosni i Hercegovini. Mora biti prijavljen minimalno 1 mesec pre podnošenja zahteva za dozvolu.

Mi vam možemo savetovati o uslovima zapošljavanja stranih državljana i spremiti svu potrebnu dokumentaciju.

Ako vas interesuje zapošljavanje državljana BIH i otvaranje firme u Sloveniji , pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *