Tag - otvoriti firmu u Sloveniji

Prevoz po Evropi sa firmom u Sloveniji

Prednosti otvaranja firme u Sloveniji za prevoz po Evropi Prevoz robe sa firmom u Sloveniji omogućava vam nesmetano poslovanje unutar EU. Mnoge strane firme i pojedinci iz zemalja nečlanica EU odluče otvoriti firmu u Sloveniji zbog poteškoća sa kojim se susreću u procesu dobijanja CEMT dozvola. Međutim transportna firma u Sloveniji omogućava vam prevoz robe unutar EU ne da bi...

Montaža u EU sa firmom registrovanom u Sloveniji

Montaža u EU sa firmom registrovanom u Sloveniji je dobro rešenje za strance i strana preduzeća Montaža u EU i drugi radovi su sve više u rukama stranih preduzeća iz zemalja izvan EU. Za ta preduzeća ne važi slobodan pristup tržištu rada u EU.  Zato jih interesuje uslovi izvođenja radova i vremenski rokovi dobijanja radnih dozvola za njihove zaposlene. Montaža u...

Zapošljavanje državljana BIH interesuje EU poslodavce

Zapošljavanje državljana BIH je jedna od prednosti otvaranje firme u Sloveniji Zapošljavanje državljana BIH u slovenačku firmu je odlična prilika za poslodavce iz zemalja EU. Poslodavci koji se susreću sa birokratskim komplikacijama u procesu zapošljavanja državljana BIH mnogo puta odluče otvoriti firmu u Sloveniji. Naime, Slovenija nema restrikcija zapošljavanja stranaca i iako postoji kontrola trga rada, teško je na Zavodu...

Keramičarski radovi sa firmom u inostranstvu

Keramičarski radovi i usluge po Evropi- koje su mogućnosti za strance? Keramičarski radovi i usluge su veoma tražene u zemljama članicama EU, Švicarskoj i ostalim zemljama. Strane zemlje poseduju mnogo dobrih keramičara i prvo pitanje je sigurno koji je jednostavan i brz način za legalno poslovanje. Mi ćemo vam predstaviti na koji način otvoriti firmu u Sloveniji i vršiti keramičarske...