Tag - izvođenje usluga i radova

Izvođenje usluga i radova u Sloveniji i EU

Uslovi za izvođenje usluga i radova stranaca i stranih firmi na teritoriju Slovenije i EU Sve više slovenačkih preduzeća za izvođenje usluga i radova angažuje strana preduzeća, pre svega zbog povoljnih cijena izvođaća i kvalitetno izvršenih radova i usluga. Bitno je da strano preduzeće, koje sklopi ugovor za izvođenje usluga i radova na teritoriju Republike Slovenije ispuni sve potrebne uslove...

Montaža u EU sa firmom registrovanom u Sloveniji

Montaža u EU sa firmom registrovanom u Sloveniji je dobro rešenje za strance i strana preduzeća Montaža u EU i drugi radovi su sve više u rukama stranih preduzeća iz zemalja izvan EU. Za ta preduzeća ne važi slobodan pristup tržištu rada u EU.  Zato jih interesuje uslovi izvođenja radova i vremenski rokovi dobijanja radnih dozvola za njihove zaposlene. Montaža u...