Tag - montaža u EU

Montaža u EU sa firmom registrovanom u Sloveniji

Montaža u EU sa firmom registrovanom u Sloveniji je dobro rešenje za strance i strana preduzeća Montaža u EU i drugi radovi su sve više u rukama stranih preduzeća iz zemalja izvan EU. Za ta preduzeća ne važi slobodan pristup tržištu rada u EU.  Zato jih interesuje uslovi izvođenja radova i vremenski rokovi dobijanja radnih dozvola za njihove zaposlene. Montaža u...

Montaža u Sloveniji i EU – mogućnosti za strane firme

Montaža - koje su mogućnosti izvođenja radova u EU za strane firme? Montaža proizvoda je moguća u EU i za strane firme iz zemalja koje nisu članice EU. Obično je montaža u Sloveniji i EU moguća do 3 mesece u kalendarskoj godini ali postoje i načini da možete duže vreme vršiti montažu, takođe u drugim zemljama članicama EU. U nastavku...

Da li je moguće sa firmom u Sloveniji vršiti građevinske radove i montažu u EU?

Da li je moguće i na koji način vršiti građevinske radove i montažu u EU sa firmom u Sloveniji i to na najpovoljniji način - sa svojim zaposlenima? To je često pitanje preduzetnika koji dolaze iz zemalja nečlanica EU. Ako želite kao strano preduzeće iz države koja nije članica Europske unije vršiti građevinske radove i montažu samo u Sloveniji i sa...