Tag - građevinski radovi u EU

Građevinska firma u Sloveniji – biznis u EU

Građevinska firma u Sloveniji pruža vam i mogućnost obavljanja ove delatnosti i u EU. Šta je potrebno da znate, pre registracije firme? Građevinska firma u Sloveniji – otvaranje preduzeća Najčešći oblik preduzeća u Sloveniji je d.o.o. Za otvaranje d.o.o. se u Sloveniji zahteva minimalni osnivački kapital u iznosu od 7.500 evra. Kapital možete koristiti za troškove poslovanja kada je firma registrovana i...

Da li je moguće sa firmom u Sloveniji vršiti građevinske radove i montažu u EU?

Da li je moguće i na koji način vršiti građevinske radove i montažu u EU sa firmom u Sloveniji i to na najpovoljniji način - sa svojim zaposlenima? To je često pitanje preduzetnika koji dolaze iz zemalja nečlanica EU. Ako želite kao strano preduzeće iz države koja nije članica Europske unije vršiti građevinske radove i montažu samo u Sloveniji i sa...