Građevinska firma u Sloveniji – biznis u EU

Građevinska firma u Sloveniji - biznis u EU

Građevinska firma u Sloveniji – biznis u EU

Građevinska firma u Sloveniji pruža vam i mogućnost obavljanja ove delatnosti i u EU. Šta je potrebno da znate, pre registracije firme?

Građevinska firma u Sloveniji – otvaranje preduzeća

Najčešći oblik preduzeća u Sloveniji je d.o.o. Za otvaranje d.o.o. se u Sloveniji zahteva minimalni osnivački kapital u iznosu od 7.500 evra. Kapital možete koristiti za troškove poslovanja kada je firma registrovana i aktiviran račun firme u banci.

Postoje dva tipa d.o.o. koja možete registrovati. Ukoliko u svojoj državi već imate d.o.o., možete u Sloveniji izvršiti registraciju d.o.o. – ćerke firme. To znači, da je vaša matična firma vlasnik ćerke firme u Sloveniji.

Registracija d.o.o. ćerke firme nije komplikovan postupak. Pre same registracije firme mora matično preduzeće i zastupnici dobiti slovenački poreski broj u Republici Sloveniji.

Dokumentacija potrebna za dobijanje slovenačkog poreskog broja za strane firme, ukoliko otvarate ćerku firmu:

  • izvod iz registra matične firme, koji nije stariji od tri meseca, overen i sa službenim prevodom na slovenački jezik
  • kopija/sken putnog lista i podatak o stalnoj adresi ovlašćenog lica matične firme
  • podatak o poslovnoj adresi firme u Sloveniji

Postoji još jedna mogućnost, da vi kao fizičko lice registrujete d.o.o. Registracija d.o.o. ni u ovom slučaju nije komplikovan postupak. Dokumentacija potrebna za dobijanje slovenačkog poreskog broja za strano fizičko lice, koje će biti osnivač i/ili zastupnik slovenačke firme:

  • kopija/sken pasoša i podatak o stalnoj adresi osnivača i zastupnika buduće firme
  • podatak o poslovnoj adresi firme u Sloveniji
  • potvrda o poreskom rezidenstvu iz države gde je vlasnik/zastupnik poreski rezident

Ako planirate da obavljate građevinsku delatnost pretežno u Sloveniji i ukoliko već imate d.o.o., postoji još i mogućnost otvaranja podružnice u Sloveniji.

Građevinska firma – da li postoje posebni uslovi?

Građevinska firma i delatnost građevine zahtevaju određene uslove. Za obavljanje te delatnosti potrebno je da obezbedite vođu radova i vođu gradnje. To ne važi za izvođenje zaključnih građevinskih radova. Građevinska firma takođe mora imati i osiguranje odgovornosti obavljanja delatnosti.

Građevinska firma mora imati sklopljen ugovor o zaposlenju za puno ili kraće radno vreme sa najmanje jednim radnikom, koji ispunjava uslove za vođu radova, odnosno je samozaposlen i ujedno i vođa radova. Osim toga mora preduzeće, koje se bavi građevinarstvom na svakom objektu za vođenje gradnje odrediti vođu gradnje. Ovaj radnik mora biti kod njega zaposlen i ispunjavati uslove za vođenje radova.

Kada građevinska firma preuzme izvođenje celokupne gradnje ili veći deo gradnje zahtevnog objekta, mora imati za potrebe vođenja radova zaposlenog vođu radova. Ovaj radnik mora imati naziv ovlašćenog inženjera struke u skladu sa propisom, koji uređuje arhitekturnu i inženjersku delatnost ili najmanje obrazovanje na nivou prvog stepena u skladu sa zakonom, koji uređuje visoko obrazovanje. Takođe mora biti upisan u imenik vođe radova kod Inženjerske komore Slovenije.

Za izvođenje celokupne gradnje ili većeg dela gradnje manje zahtevnog objekta za potrebe vođenja radova je dovoljno, da je zaposlen vođa radova. Ova osoba mora imati najmanje više školsko obrazovanje tehničkog smera sa područja gradnje objekata. Mora takođe biti upisan u imenik vođa radova kod Inženjerske komore Slovenije.

Pojedinac će se u imenik vođe radova upisati u Zanatsko-preduzetničkoj komori Slovenije, koja vodi imenik vođa radova. Za upis je potrebno podneti zahtev i podneti dokumentaciju, koja dokazuje ispunjavanje uslova za upis u imenik. Komora pojedincu izdaje potvrdu o upisu u imenik vođa radova i pečat sa identifikacijskim brojem vođe radova.

Građevinske firme – rad u EU

Da li sa slovenačkom građevinskom firmom možete raditi i u drugim zemljama EU? Slovenačke firme mogu izvoditi radove u svim zemljama EU. DATA ima pravnu službu, koja će se pobrinuti za sve postupke potrebne da vaše radnike uputite na rad van Slovenije.

Prvo upućivanje na rad može biti na dve godine, a naši pravnici će se pobrinuti i za sva naredna uspešna upućivanja vaših radnika na rad u EU.

Vaše slovenačko preduzeće će morati biti pre prvog upućivanja radnika na rad registrovano najmanje dva meseca. Radnici koji se budu mogli upućivati na rad u EU će morati da budu, pre upućivanja, zaposleni i osigurani u Sloveniji najmanje 30 dana. Za sve radnike redovno će morati biti isplaćene plate i doprinosi, a za sve ostalo u vezi upućivanja će se pobrinuti naša pravna služba. Naši pravnici naime imaju dugogodišnje iskustvo na tom području.

Da li vas zanima registracija građevinske firme u Sloveniji?

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Naši stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ukoliko vas interesuje registracija građevinske firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post