Da li je moguće sa firmom u Sloveniji vršiti građevinske radove i montažu u EU?

Da li je moguće sa firmom u Sloveniji vršiti građevinske radove i montažu u EU?

Da li je moguće sa firmom u Sloveniji vršiti građevinske radove i montažu u EU?

Da li je moguće i na koji način vršiti građevinske radove i montažu u EU sa firmom u Sloveniji i to na najpovoljniji način – sa svojim zaposlenima?

To je često pitanje preduzetnika koji dolaze iz zemalja nečlanica EU.

Ako želite kao strano preduzeće iz države koja nije članica Europske unije vršiti građevinske radove i montažu samo u Sloveniji i sa svojim zaposlenima morate dobiti slovenački poreski broj i zatražiti dozvolu za prekogranično izvođenje radova i usluga.

Strane firme mogu sa svojim zaposlenima (ako su zaposleni najmanje 9 mjeseci) izvoditi građevinske radove i montažu na teritoriju Republike Slovenije neovisno od toga da li su tržno prisutni (imaju u Sloveniji filijalu ili druge vrste kapitalsko povezano pravno lice) ali ne više od 3 mjesece u kalendarskoj godini i mogu produžiti za najviše 1 mjesec dana ako izvođać i naručnik dokažu da se usluge nisu mogle izvršiti na vrijeme zbog objektivnih razloga (viša sila, kašnjenje sa izvođenjem radova/usluga, koje su vezane na radove/usluge određene u ugovoru).

Strane firme koje imaju u Sloveniji filijalu ili društvo s ograničenom odgovornošću mogu za tri ispod navedene kategorije stranaca zatražiti jedinstvenu dozvolu za prekogranično obavljanje usluga i radova do jednu godinu (kretanje među kapitalsko povezanih lica):

  1. za stranca na vodstvenom položaju u kapitalsko povezanom preduzeću u Sloveniji ako je stranac zaposlen u matičnom preduzeću najmanje 9 mjeseci
  2. za stranca s završenom najmanje srednjom stručnom školom i posebnim znanjima bitnim na području djelatnosti preduzeća u kojeg je upućen i ako je stranac zaposlen u matičnom preduzeću najmanje 9 mjeseci
  3. za stranca s najmanje visokoškolskim obrazovanjem koji je premešten za namjere stručnog razvoja i usposabljanja poslovnih tehnika ili metoda i ako je zaposlen u matičnom preduzeću bez prekida najmanje 6 mjeseci

Ako želite vršiti građevinske radove i montažu u drugim zemljama članicama EU i ne samo u Sloveniji to možete obavljati sa svojim zaposlenima samo ako jih zaposlite u firmu koju ste otvorili u Sloveniji.

Uslovi za zapošljavanje stranih državljana u Sloveniji (svoje zaposlene zaposlite u slovenačko preduzeće i u tom slučaju možete jih uputiti na rad u druge zemlje članice EU nakon 30 dana prijave u osiguranje u Sloveniji):

  • morate obaviti prijavu slobodnog radnog mjesta i na osnovi prijave dobiti odgovor da u evidenci Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije nema slovenskih bezposlenih kandidata, koji ispunjavaju uslove navedene u prijavi
  • da imate zadnjih 6 mjeseci najmanje 1 zaposlenu osobu za puno radno vrijeme ili da imate 10.000 eur prihoda mjesečno svaki mjesec u zadnjih 6 mjeseci ili ako firma još nije registrovana 6 mjeseci da ste obavili investiciju u vrijednosti 50.000 eur u materialna sredstva, koja su vam potrebna za obavljanje djelatnosti.

Kako vam možemo mi pomoći pri procesu otvaranja firme u Sloveniji?

Mi vam možemo ponuditi kompletnu podršku i savetovanje o oblicima poslovanja u Sloveniji, u samom procesu registracije kompanije u Sloveniji, dobijanju radnih i boravišnih dozvola, poslovnu adresu, računovodstvo, poresko i računovodsko savetovanje, pravno savetovanje s područja radnog, privrednog i migracijskog prava i ostalu podršku u poslovanju.

Pišite nam na e-mail [email protected], nazovite nas na telefonski broj 00 386 1 6001 542 ili na Viber 00 386 30 640 995. Možete nas pratiti i na našoj Facebook stranici.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *