Tag - preduzeće u Sloveniji

A1 – kako proveriti da li je vaša potvrda još važeća?

Validnost A1 sertifikata je datumski navedena na svakoj pojedinačnoj potvrdi. Međutim, može se desiti da potvrda više nije važeća uprkos činjenici da datum validnosti još nije istekao. Samostalni preduzetnici i poslodavci koji pružaju usluge ili upućuju svoje radnike na rad u druge države članice EU, dužni su da dobiju potvrdu za sebe, odnosno za svoje zaposlene. Potvrdu na zahtev podnosioca zahteva...

Dodatak na platu i dodatak na radni staž u Sloveniji

Svaka osoba u radnom odnosu ima pravo na isplatu za obavljen posao, koji se mora sastojati od plate u novčanom obliku. Pri tome, poslodavac mora poštovati zakonski minimum. Za svakog zaposlenog mora se garantovati minimalna plata. Plata za rad sa punim radnim vremenom trenutno iznosi 842,79 eura bruto. Plata, međutim, se sastoji od osnovne plate, dela plate za uspešnost...

Praznici u Sloveniji i inostranstvu u 2018. godini

Kako će se sledeće godine u Sloveniji održati praznici? U 2018. godini biće 13 slobodnih dana, što je više od prošle godine. Kada će biti slobodni dani u inostranstvu odnosno u našim susednim zemljama? Praznici u Sloveniji Nacionalni praznici i slobodni dani u Sloveniji propisani su Zakonom o praznicima i slobodnim danima u Republici Sloveniji. U 2018. godini imamo 20 praznika,...

Radovi i usluge stranih preduzeća u Sloveniji i EU

Radovi i usluge stranih preduzeća u Sloveniji i EU Radovi i usluge na teritoriji Slovenije i EU često se izvode od strane stranih preduzeća. Veliki broj slovenačkih preduzeća i preduzeća iz drugih država EU sve češće upošljava strana preduzeća iz država Balkana za izvođenje radova i usluga. Razlog su najčešće povoljne cene izvođača i kvalitetno izvršeni radovi i usluge. Strano...

Preduzeće u Sloveniji i izvođenje poslova u EU

Preduzeće u Sloveniji-koji oblik preduzeća može otvoriti stranac i koji dokumenti vam trebaju? Za preduzeće u Sloveniji treba vam slovenački poreski broj i overena izjava vlasnika prostora gde će biti poslovna adresa. U Dati možemo za vaše preduzeće u Sloveniji dobiti sve potrebne dokumente već pre vašeg dolaska. Uz to vam možemo ponuditi sedište firme i računovodstvo. Stranac može u...