Tag - slobodni dani

Praznici u Sloveniji i inostranstvu u 2018. godini

Kako će se sledeće godine u Sloveniji održati praznici? U 2018. godini biće 13 slobodnih dana, što je više od prošle godine. Kada će biti slobodni dani u inostranstvu odnosno u našim susednim zemljama? Praznici u Sloveniji Nacionalni praznici i slobodni dani u Sloveniji propisani su Zakonom o praznicima i slobodnim danima u Republici Sloveniji. U 2018. godini imamo 20 praznika,...