Radovi i usluge stranih preduzeća u Sloveniji i EU

Izvođenje usluga stranih firmi u Sloveniji i EU

Radovi i usluge stranih preduzeća u Sloveniji i EU

Radovi i usluge stranih preduzeća u Sloveniji i EU

Radovi i usluge na teritoriji Slovenije i EU često se izvode od strane stranih preduzeća. Veliki broj slovenačkih preduzeća i preduzeća iz drugih država EU sve češće upošljava strana preduzeća iz država Balkana za izvođenje radova i usluga. Razlog su najčešće povoljne cene izvođača i kvalitetno izvršeni radovi i usluge. Strano preduzeće koje sklopi ugovor za izvođenje radova i usluga mora ispunjavati sve potrebne uslove. DATA vam pomaže pravnim savetovanjem, računovodskim savetovanjem, kao i pripremom sve potrebne dokumentacije.

Radovi i usluge u Sloveniji – uslovi i dokumentacija

Izvođenje radova i usluga moguće je ako obavljate usluge samo za određeni period (privremeno), ako obavljate usluge samo za određenog klijenta, koji se nalazi u Sloveniji i ako vas interesuju mogućnosti slovenačkog tržišta. Prvi korak je dobijanje slovenačkog poreskog broja za strano preduzeće. Za određene delatnosti takođe je potrebno i da se preduzeće uključi u PDV sistem. Radovi i usluge, koje želite vršiti na teritoriji Slovenije duže od godinu dana iziskuju da otvorite kapitalski povezano lice – ćerku firmu ili podružnicu.

Radovi i usluge u Sloveniji do tri meseca

Strane firme mogu izvoditi radove i usluge u Sloveniji sa svojim zaposlenima bez otvaranja preduzeća u Sloveniji do tri meseca u kalendarskoj godini. Radovi se mogu produžiti za najviše mesec dana. Potrebno je da dokažete da se radovi i usluge nisu mogli izvršiti na vreme zbog objektivnih razloga. Razlozi mogu biti viša sila, kašnjenje sa izvođenjem itd. Uslov za dobijanje dozvola za rad je da su radnici zadnjih devet meseci zaposleni u matičnom preduzeću. U Dati za vas pripremamo dokumentaciju i vodimo postupak.

Radovi i usluge u Sloveniji do jedne godine

Strane firme koje otvore u Sloveniji ćerku firmu ili filijalu mogu za tri kategorije stranaca zatražiti dozvolu do jedne godine. Prva kategorija su stranci sa vodstvenih položaja. Druga kategorija su stranci sa najmanje završenom srednjom školom i posebni znanjima i veštinama. Treća kategorija su stranci sa završenim fakultetom, a koji je premešten za namere stručnog usavršavanja. Uslov za prvu i drugu kategoriju je da je stranac zaposlen devet meseci u matičnom preduzeću. Uslov za treću kategoriju je da je stranac zaposlen šest meseci.

Radovi i usluge u EU sa slovenačkim preduzećem

Za obavljanje radova i usluga u EU, potrebno je da u Sloveniji otvorite preduzeće i zaposlite radnike. Nakon što su vaši radnici prijaveljeni najmanje 30 dana u obavezna socialna osiguranja, a vaše slovenačko preduzeće je staro najmanje dva meseca, možete vaše radnike slati na obavljanje radova i usluga i van teritorije Slovenije.

Ako vam je potrebno više informacija o vršenju radova i usluga u Sloveniji i EU, prosledite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post