Tag - radni staž

Dodatak na radni staž u Sloveniji/EU!

Dodatak na radni staž je pravo radnika na osnovi Zakona o radnim odnosima (ZDR-1). Iznos dodataka utvrđuje se u kolektivnom ugovoru na razini djelatnosti. Također je odgovornost kolektivnih ugovora utvrđivanje dužine staža koji se uzima u obzir. Kako je dodatak na radni staž utvrđen zakonom, zaposlenik i poslodavac ne moraju je sporazumno isključiti. Kalkulator za obračun plate u Sloveniji Dodatak na...

Dodatak na platu i dodatak na radni staž u Sloveniji

Svaka osoba u radnom odnosu ima pravo na isplatu za obavljen posao, koji se mora sastojati od plate u novčanom obliku. Pri tome, poslodavac mora poštovati zakonski minimum. Za svakog zaposlenog mora se garantovati minimalna plata. Plata za rad sa punim radnim vremenom trenutno iznosi 842,79 eura bruto. Plata, međutim, se sastoji od osnovne plate, dela plate za uspešnost...