Dodatak na radni staž u Sloveniji/EU!

Radni staž u SlovenijiEU i dodatak koji vam pripada!

Dodatak na radni staž u Sloveniji/EU!

Dodatak na radni staž je pravo radnika na osnovi Zakona o radnim odnosima (ZDR-1). Iznos dodataka utvrđuje se u kolektivnom ugovoru na razini djelatnosti. Također je odgovornost kolektivnih ugovora utvrđivanje dužine staža koji se uzima u obzir. Kako je dodatak na radni staž utvrđen zakonom, zaposlenik i poslodavac ne moraju je sporazumno isključiti.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Dodatak na radni staž – koji se iznos utvrđuje kolektivnim ugovorima?

Većina kolektivnih ugovora predviđa dodatak na radni staž od 0,5% osnovne plaće za svaku navršenu godinu radnog staža. Kolektivni ugovori, međutim, predviđaju drugačije. Dakle, uzima li se u obzir staž postignut kod posljednjeg poslodavca ili ukupni radni staž zaposlenika.

Kolik je dodatak ako poslodavca kolektivni ugovor ne obvezuje?

Ako poslodavca ne obvezuje niti jedan kolektivni ugovor, to ne znači da njegovi zaposlenici nemaju pravo na isplatu dodataka za radni staž. U tom slučaju poslodavac mora donijeti interni akt ili odlukom utvrditi iznos dodataka. Međutim, iznos dodataka na radni staž nije u diskreciji poslodavca. Mora uzeti u obzir iznos utvrđen usporedivim kolektivnim ugovorima ili kolektivnim ugovorima koji su najbliži njegovoj djelatnosti.

Privremena boravišna dozvola za člane porodice u Sloveniji/EU

Dodatak na radni staž u posebnim slučajevima

Ako zaposlenik radi s nepunim radnim vremenom, u svrhu izračuna dodataka uzima se u obzir cijelo razdoblje, a ne samo pola. Radni staž, koji je osnova za izračun dodataka na radni staž, ne uključuje razdoblje kada je radnik bio prijavljen na Zavodu za zapošljavanje i primao naknadu za nezaposlene. Ako je zaposlenik radio u inozemstvu, uz potvrdu ZPIZ-a mora dostaviti i druge dokaze koji dokazuju postignuti radni staž na temelju kojih mu se isplaćuje dodatak na radni staž. U razdoblje za obračun dodataka uzima se u obzir i vrijeme kada je zaposlenik obavljao javne radove, budući da je imao ugovor o radu s poslodavcem, a poslodavac je za njega plaćao sve doprinose. I druge zemlje znaju naknadu za radni staž, ali zakonski je obavezan samo u Bugarskoj i Španjolskoj.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Koji dodatki još pripadaju radniku?

U ugovoru o radu mora se navesti plaća koja se sastoji od osnovne plaće, dijela plaće za radni učinak i drugih dodaca. Dodatak na radni staž za razliku od ostalih dodataka radniku pored osnovne plate uvjek pripada. Dodaci za posebne radne uvjete pripadaju zaposleniku samo kada stvarno radi u posebnim radnim uvjetima (dodatak za noćni rad, prekovremeni rad, smjenski rad itd.). Iznos odmora zaposlenika također ovisi o različitim uvjetima rada, posebno s obzirom na vremenski raspored radnog dana.

Dnevnica u Sloveniji/EU

Otvarate firmu u Sloveniji/EU?

 Želite otvoriti turističku kompaniju? Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji kompanije u Sloveniji! Takođe DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama vezanima na dobijanje dozvole za boravak i rad i spajanje porodice. Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete.  Prijavite se na naš besplatni webinar o otvaranju kompanije i saznajte više. Kontraktirajte naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

Share this post