Odmor i pauza na poslu u Sloveniji/EU!

Odmor na poslu u SlovenijiEU – koliko vam pripada

Odmor i pauza na poslu u Sloveniji/EU!

Odmor i pauza na poslu pravo je svakog radnika. Poslodavac treba jamčiti radniku pauzu na poslu, inače poslodavac krši zakon. Pročitajte ovi članak kako biste bili sigurni da će vam poslodavac dati dovoljno odmora.

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

 

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji.  Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe takođe vam mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Naši stručnjaki za migraciju mogu vam pomoći oko dobijanja dozvole za stalni boravak u Sloveniji. Takođe vam mogu savetovati oko procesa dozvola i spajanja porodice.  Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Pauza na poslu uređena je Zakonom o radnim odnosima

Pauza na poslu određena je Zakonom o radnim odnosima:

 • tijekom radnog vremena radnik s punim radnim vremenom ima pravo na pauzu od 30 minuta;
 • radnik sa skračenim radnim vremenom ima pravo na pauzu tijekom radnog vremena razmjerno vremenu provedenom na poslu, ali samo pod uvjetom da radi najmanje četiri sata dnevno;
 • trajanje pauze određuje se u slučaju neujednačene dodjele ili privremene preraspodjele radnog vremena na relativnu dužinu dnevnog radnog vremena;
 • pauza se može odrediti tek napokon jednog sata rada i najkasnije jedan sat prije kraja radnog vremena;
 • vrijeme pauze tijekom svakodnevnog rada broji se u radno vrijeme.

Stoga radnik koji radi, primjerice, tri sata dnevno, nema pravo na pauzu. Međutim, honorarni radnik koji radi četiri sata dnevno ima pravo na 15-minutnu pauzu.

Odmor – vrijeme između dva uzastopna dana

Odmor se odnosi na vrijeme između dva uzastopna radna dana. Radnik ima pravo, u roku od 24 sata, na razdoblje od najmanje 12 sati. Radnik koji je neravnomjerno raspoređen na radno vrijeme ili privremeno pomaknut ima pravo na razdoblje odmora od najmanje 11 sati u trajanju od 24 sata.

Tjedni odmor

Zakonom o radnim odnosima uređuje se i tjedni odmor radnika.

 1. U razdoblju sedmih uzastopnih dana, radnik ima pored prava na dnevni odmor, još pravo na odmor na razdoblje od najmanje 24 neprekidna sata
 2. Ako je iz objektivnih, tehničkih i organizacijskih razloga radnik dužan raditi na dan tjednog odmora, daje mu se tjedni odmor drugog dana u tjednu.
 3. Minimalno trajanje tjednog odmora uzima se u obzir kao prosječno tijekom razdoblja od 14 uzastopnih dana.

Odmor i rad od kuće

Radnik i poslodavac inače mogu ugovoriti u ugovoru o radu radno vrijeme, noćni rad, pauzu, dnevni i tjedni odmor u slučaju ugovora o radu

 • sa upraviteljem ili prokuristom
 • sa glavnim radnikom po članu 74.
 • sa radnikom koji radi kod kuće,

uvjet je da je radniku zajamčena sigurnost i zdravlje na radu.

Poslovna osoba ili prokurist fiskalnog sklapanja ugovora o radu na drugi način može u ugovoru odrediti prava, obveze i odgovornosti radnog odnosa u vezi s osiguravanjem pauza i razdoblja odmora.

Što je sa smjenama?

U slučaju smjenskog rada, dnevna i tjedna razdoblja odmora prosječnog minimalnog trajanja određenom zakonom  se obezbeđuje u određenem dužem razdoblju. To ne sme da je duže od šest mjeseci.

Novčanom kaznom u iznosu od 1 500 do 4 000 eura kažnjava se poslodavac – pravna osoba, pojedinac ili pojedinac koji samostalno obavlja svoju djelatnost, pod uvjetom da radniku ne osigura pauzu između radnog vremena, odmora između uzastopnih radnih dana i tjednih razdoblja odmora.

Otvarate firmu u Sloveniji/EU?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji kompanije u Sloveniji! Kontaktirajte nas ako vas zanima porez na imovinu u Sloveniji/EU. Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

 

Share this post