Odgovornosti poslodavaca u Sloveniji

Odgovornosti poslodavaca u Sloveniji

Odgovornosti poslodavaca u Sloveniji

Odgovornosti poslodavaca u Sloveniji jedno je od važnih pitanja za sve preduzetnike. Zakon o radnim odnosima (ZDR-1) štiti prava radnika u Sloveniji. Zaposleni u radnom odnosu slabija je stranka naspram poslodavca. Zbog toga Zakon na više mesta reguliše prava zaposlenih, posebno u pogledu neplaćanja poslodavca. Kakve posledice mogu zadesiti poslodavca ako ne izvrši svoje odgovornosti? Znači ako zaposlenom ne isplaćuju platu, regres, putne troškove, naknadu za obrok u skladu sa ugovorom o radu?

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Da li vas zanima, koje su popularne delatnosti slovenačkih firmi?

Možete se prijaviti na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar: POPULARNE DELATNOSTI FIRMI U SLOVENIJI

Odgovornosti poslodavaca – osnovna prava zaposlenih u preduzeću u Sloveniji

Na osnovu ugovora o radu, zaposleni se uključuje u organizovani radni proces poslodavca i u njemu, za naknadu, neposredno i kontinuirano obavlja poslove prema uputstvima i pod nadzorom poslodavca. Odgovornost poslodavca je da zaposlenom obezbedi posao o kojem su se stranke dogovorile u ugovoru o radu, a takođe i da mu obezbedi odgovarajuću naknadu za obavljanje posla.

Planirate da registrujete transportnu firmu u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Odgovornosti poslodavaca – isplata zarade i naknade godišnjeg odmora

Odgovornost poslodavca je da zaposlenom isplati platu do datuma navedenog u ugovoru o radu. Zakon predviđa da se zarada isplaćuje za periode isplate koji ne mogu biti duži od jednog meseca i isplaćuje se najkasnije 18 dana po isteku perioda isplate.

Pravo na godišnji odmor odnosi se na pravo na godišnji odmor. Stoga zaposleni ima pravo na regres, bez obzira da li je zaposlen na određeno ili neodređeno vreme i da li je zaposlen na puno radno vreme ili na pola radnog vremena. Zaposleni mora dobiti naknadu za godišnji odmor najmanje u iznosu minimalne zarade, a ne može je dobiti kasnije od 1. jula u kalendarskoj godini. Poslodavac koji ne plati naknadu za godišnji odmor je u prekršaju i može biti kažnjen sa kaznom do 20.000 evra.

Razmišljate o registraciji građevinske firme u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Odgovornosti poslodavaca – disciplina plaćanja

Zakon takođe predviđa da zaposleni može otkazati ugovor o radu ako, između ostalog:

  • nije primio platu najmanje dva meseca ili je primio znatno smanjenu platu,
  • poslodavac mu nije isplatio zaradu dva puta zaredom ili u roku od šest meseci u zakonski ili ugovorno ugovorenom roku,
  • poslodavac za njega nije uplaćivao pune doprinose za socijalno osiguranje tri meseca uzastopno ili u periodu od šest meseci.

Odgovornost poslodavca je da zaposlenom isplati platu. Ako poslodavac radniku ne isplati platu ili mu ne izda platni list, može dobiti novčanu kaznu u iznosu od do 20.000 EUR. Odgovorno lice poslodavca takođe može dobiti novčanu kaznu do 2.000 EUR.

Otvarate firmu u Sloveniji?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji preduzeća u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post