Prijava na webinar – Otvaranje transportnog preduzeća u Sloveniji