A1 – kako proveriti da li je vaša potvrda još važeća?

A1 - kako proveriti da li je vaša potvrda još važeća?

A1 – kako proveriti da li je vaša potvrda još važeća?

Validnost A1 sertifikata je datumski navedena na svakoj pojedinačnoj potvrdi. Međutim, može se desiti da potvrda više nije važeća uprkos činjenici da datum validnosti još nije istekao.

Samostalni preduzetnici i poslodavci koji pružaju usluge ili upućuju svoje radnike na rad u druge države članice EU, dužni su da dobiju potvrdu za sebe, odnosno za svoje zaposlene.

Potvrdu na zahtev podnosioca zahteva izdaje Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije (ZZZS).

Samostalni preudzetnik ili radnik sa ovom potvrdom u inostranstvu dokazuje da je osiguran u Republici Sloveniji za vreme rada na teritoriji druge zemlje. Za njega se dakle upotrebljavaju propisi o socijalnom osiguranju Republike Slovenije. Pored država članica EU, ova potvrda se takođe primjenjuje i na Švajcarsku, Lihtenštajn, Island i Norvešku.

ZZZS potvrda A1 izdaje se na period (najviše 2 godine), koji poslodavac navede u zahtevu, koji se podnosi elektronskim putem preko portala e-VEM.

Već izdata potvrda A1 može biti poništena od strane poslodavca ili samozaposlenog lica. Stoga, iako datum validnosti još nije istekao, potvrda više nije važeća. Ista posledica se desiti i u slučajevima kada je nadležni organ potvrdu već ukinuo ili poništio. Nadležni organ može potvrdu ukinuti, ako primi obaveštenje stranog nadležnog organa, da se usluge ne vrše u skladu sa informacijama na potvrdi A1 ili se primenjuju na nedozvoljen način. Poništenje potvrde se izvodi u slučajevima kada poslodavac nije isplatio svoje obaveze iz prihoda. Poništenje je takođe moguće na osnovu zaključka Inspektorata za rad da poslodavac ne ispunjava uslove za prekogranično pružanje usluga.

Kako proveriti validnost potvrde A1?

Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije (ZZZS) već neko vreme na svojoj internetnoj stranici nudi svoju aplikaciju. Preko ove aplikacije možete brzo i lako proveriti da li je vaša potvrda ili potvrda vašeg radnika još uvek važeća.

Aplikacija je dostupna na internetnoj stranici ZZZS.

Za proveru validnosti potreban vam je broj potvrde A1, koji se nalazi na vrhu prve strane potvrde i lični identifikacioni broj naveden u polju 1.1.

Nakon unosa podataka i klikom na dugme “proveri”, prikazaće se informacije o potvrdi.

Ako se na vašoj potvrdi nalazi i kod QR, možete validnost  takođe proveriti i uz pomoć vašeg mobilnog telefona. Ovime možete preuzeti kod QR, koji će vas usmeriti na ZZZS internetnu stranicu. Informacije o potvrdi će biti prikazane tamo.

Pročitajte i:

Share this post