Tag - postupak registracije firme

Kako otvoriti firmu u Sloveniji za poslovanje u EU?

Kako otvoriti firmu u Sloveniji ako ste stranac? Odgovor na pitanje kako otvoriti firmu u Sloveniji je isti za sve strance. To, da li ste državljan države članice EU ili državljan države koja nije članica EU, uopšte ne igra uloge. U svakom slučaju vam treba slovenački poreski broj i potvrda o nekažnjavanju u Republici Sloveniji. Mi možemo za vas dobiti poreski broj u Poreskoj...