Go to Top

Zaposlitveni razgovor – kako naj se pripravi delodajalec?

Zaposlitveni razgovor je eno od ključnih delodajalčevih opravil pri zaposlitvi novega delavca. Veliko je govora o tem, kako naj se nanj pripravi kandidat. A prav tako je pomembna dobra priprava s strani delodajalca. Tudi z vidika zakonodaje! Če ste glede slednjega pri selekciji kadra v dilemi, so vam v pomoč naši pravni strokovnjaki. Za ponudbo posveta pokličite 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Izračunajte si plačo

Zaposlitveni razgovor – naj vam družbo dela še kdo od zaposlenih

Delodajalec mora zelo dobro poznati specifike delovnega mesta, da lahko oceni ustreznost kandidata. Prav zato je dobrodošlo, da se mu na zaposlitvenem razgovoru pridruži delavec, ki te naloge opravlja ali pa zahteve delovnega mesta bolje pozna. On lahko pomaga oceniti, kateri od kandidatov utegne biti najustreznejši za razpisano delovno mesto. Določeni delodajalci na zaposlitvene intervjuje povabijo tudi tiste sodelavce v podjetju, s katerimi bo nov potencialni zaposleni največ sodeloval. Na tak način dobijo vpogled tudi v to, kateri kandidat se utegne najbolje vklopiti med zaposlene.

Registrirajte podjetje na DATI!

Pravno svetovanje

Dnevnice – koliko znašajo?

Del zaposlitvenega razgovora je tudi ustrezna predstavitev lastnega podjetja

Večina delodajalcev je pri intervjujih tako osredotočena na lastna vprašanja za kandidate, da pozabi na ustrezno (realno) predstavitev zahtev delovnega mesta. Zaposlitveni razgovor je namreč obojesmeren proces: delodajalec spoznava kandidata in kandidat spoznava podjetje ter razpisano delovno mesto. Če obe strani dobita izčrpne in realne informacije, je verjetnost, da podjetje izbere pravega kandidata, večja.

Pogodba o zaposlitvi

Pri vodenju zaposlitvenega razgovora ne pozabite na zakonodajo

V želji, da bi dobili čim boljši uvid v to, kakšnega kandidata imajo pred seboj, delodajalcem še vedno včasih (nehote) uide kakšno vprašanje, ki je v nasprotju z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ključno je, da se delodajalec drži vprašanj, ki so povezani z zahtevami delovnega mesta. Izogiba naj se vprašanjem o zakonskem stanu, nosečnosti, o načrtovanju družine, o narodnostnem, rasnem, socialnem in etničnem poreklu, političnem, verskem in ideološkem prepričanju, članstvu v klubih, spolni usmerjenosti in zdravju.
Mimogrede, veliko delodajalcev pozablja, da je po zakonu potrebno neizbranega kandidata v osmih dneh po zaključenem postopku izbire pisno obvestiti.

Interni akti podjetja – kateri so?

Če se vam ob selekciji kadra porajajo pravna vprašanja, se obrnite na pravno službo podjetja DATA. Ta vam bo pomagala tudi pri pripravi pogodb o zaposlitvi ter drugih nalogah, s katerimi se delodajalec prej ali slej sooči, v kolikor ima zaposlene. Med drugim pri urejanju odpovedi delovnega razmerja, odpravninah, itd. Za več informacij smo vam na voljo na 01 600 1530 in na data@data.si.

Prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja