Go to Top

Zakon o socialnem podjetništvu z nekaj novostmi

Spremenjen Zakon o socialnem podjetništvu naj bi med drugim z odpravo nekaterih omejitev spodbudil ustanavljanje in delovanje tovrstnih podjetij.

>>> Če tudi vas zanima samostojna podjetniška pot, pri nas lahko izveste, kako poteka ustanovitev podjetja. Pridružite se nam na brezplačnem skupinskem svetovanju.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so povedali, da je osnovni namen sprememb, ki so jih vnesli v Zakon o socialnem podjetništvu, odprava pomanjkljivosti, ki so podjetnike odvračale od registracije socialnega podjetja. Z novelo obstoječega zakona želijo okrepiti tržno naravnanost teh podjetij, torej prodajo njihovih izdelkov ali storitev na trgu.

Katere omejitve odpravlja novi Zakon o socialnem podjetništvu?

Novi Zakon o socialnem podjetništvu bo tako odpravil zahtevo da mora socialno podjetje v roku enega leta od registracije zaposliti vsaj eno osebo, v roku dveh let od registracije pa vsaj dve osebi. Kot pravi ministrstvo, je namreč ključen pogoj za zaposlovanje v socialnem podjetju dovolj velik obseg prihodkov, ki jih ustvari na trgu.

Poleg omenjenega bo novela odpravila omejitev registracije statusa socialnega podjetja za invalidska podjetja in zaposlitvene centre.

Spremenjen Zakon o socialnem podjetništvu tudi ne bo več razlikoval med socialnimi podjetji tipa A in tipa B. Prva so bila doslej tista, ki so izvajala dejavnost, ki zagotavlja pozitivne družbene učinke. Druga pa tista, ki so zaposlovala določen delež težje zaposljivih oseb.

zakon o socialnem podjetništvuSocialna podjetja bodo tako pozitivne družbene učinke zagotavljala ali iz naslova poslovne dejavnosti ali iz naslova zaposlovanja težje zaposljivih oseb. Z odpravo tega razlikovanja tudi ne bo več letnega poročanja o številu in strukturi zaposlenih ter doseženih prihodkih iz naslova opravljanja dejavnosti.

>>> Ste novinec v podjetništvu? Naučite se osnov na naši Abecedi poslovanja!

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Kako registrirati socialno podjetje?

Socialno podjetje je poseben status, ki ga lahko pridobijo nepridobitne pravne osebe, na primer društva, zavodi. Pa tudi gospodarske družbe, zadruge ali druge pravne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene izključno z namenom pridobivanja dobička.

Za ustanovitev socialnega podjetja morate ustanoviti eno od nepridobitnih pravnih oseb  in zaprositi za pridobitev statusa socialnega podjetja. Če vas denimo zanima ustanovitev d.o.o., se lahko najprej oglasite na VEM točki DATA. Postopek boste s pomočjo podjetniškega svetovalca opravili hitro in enostavno, prav tako pa vam bo ta razložil, kako v nadaljevanju pridobite status socialnega podjetja. Slednjega se namreč pridobi z oddajo Vloge za registracijo nepridobitne pravne osebe kot socialnega podjetja na pristojni registrski organ. Kateri je to, je odvisno od osnovne organizacijske oblike podjetja, ki želi poslovati kot socialno.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja