Go to Top

Zakaj bo kupec brez računa moral plačati globo?

Državni zbor RS je dne 15. 7. 2015 sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki se bo začel uporabljati 2. januarja 2016. Sistem bo omogočal  sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omejil sivo ekonomijo, saj bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS.

Kupec brez računa bo dobil kazen

Zakaj bo kupec brez računa moral plačati globo?

Zavezanec bo moral tako ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati račun prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa, in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve.

Račun bo moral izdati najpozneje, ko je opravljena dobava in prejeto plačilo z gotovino. Zavezanec bo moral na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.

Kupec blaga oziroma prejemnik storitve bo moral prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa v skladu z zakonom, ki ureja tržno inšpekcijo.

O tem, da bo kupec dolžan prevzeti in zadržati račun ter ga ob pozivu nadzornega organa le temu tudi predložiti, smo pisali že tukaj. V nadaljevanju pojasnjujemo, zakaj bo inšpektor kaznoval kupca, ki po opravljenem nakupu ne bo imeli računa.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Kako bo FURS nadziral kupce?

Glede izvajanja določb v delu, ki zavezujejo kupce, da prevzamejo in zadržijo račun, bo FURS dajal velik poudarek na preventivnih aktivnostih, ki bodo potekale z obveščanjem javnosti v medijih, kakor tudi preko pooblaščenih oseb na terenu. Uradne osebe FURS bodo kupce opozarjale na obveznost prevzema računa tudi osebno. Nadzor bodo izvajale tudi uradne osebe Tržnega inšpektorata RS.

Glede nadzora izvajanja FURS poudarja, da pri tem ne bo primarna naloga zasledovati kupce, ki ne bi prevzeli in zadržali računa. Njihov glavni cilj je odkrivati kršitelje zavezance, ki ne izdajajo računa pri dobavi blaga in opravljanju storitev, kar se nadzira že v okviru obstoječe zakonodaje.

Nadzor nad (ne)izdajo računa

V kolikor je ugotovljena kršitev ne izdaje računa s strani zavezanca, v teh postopkih uradne osebe že sedaj večkrat identificirajo tudi kupce, če je le to potrebno za uspešnost nadzora pri zavezancu. V nadzoru zoper zavezanca mora kupec kot potrošnik v postopku podati izjavo glede opravljenega nakupa, pri katerem kupcu ni bil izdan račun.

Razlika po novi zakonodaji za kupce bo v tem, da se od kupcev zahteva večja aktivnosti, t.j. vzeti in zadržati račun. Tudi po ZDavPR bo v nadzoru primarna naloga zasledovati sum kršitev ne izdaje računov in v zvezi s tem posledično tudi sum kršitev, da od gotovinsko plačanih dobav blaga in opravljenih storitev, v zvezi s katerimi niso izdani računi, zavezanci ne izvedejo davčnega potrjevanja računov. Zato se bodo nadzori kupcev izvajali na način, da bodo potrošnike pri tem minimalno obremenili oziroma vznemirjali.

Nadzor kupcev bo imelo preventivni namen

Uradne osebe FURS bodo na terenu v nadzoru nad določbami zakona izvajale pooblastila izbrana glede na obseg in vsebino posameznega nadzora. Najpogosteje bo to z ogledom oziroma opazovanjem s strani uradnih oseb neposredno v poslovnih prostorih zavezancev oziroma drugih primernih krajih, kjer običajno kupci kupujejo blago ali prejmejo storitev zavezancev, ki so dolžni račun izdati. Če bo posamičnem primeru obstajal sum ne izdaje računa, bo uradna oseba to lahko preverila tudi s pridobivanjem podatkov od kupca. Sicer pa bo imelo preverjanje kupcev bolj preventivni namen.

V kolikor se želite izogniti neprijetnemu obisku davčnega inšpektorja, morate spoštovati obveznosti in dolžnosti podjetnikov. Več na seminarju Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja