Go to Top

Zahtevek za povračilo preveč plačanega regresa

Zahtevek delodajalca za povračilo preveč plačanega regresa je obvezen, saj delodajalec regresa ne sme “trgati” od plače brez soglasja delavca. V kolikor bi namreč delodajalec brez pisnega soglasja pobotal terjatev, bi storil prekršek. Globa znaša celo do 20.000€ za pravno osebo in do 2.000€ za odgovorno osebo delodajalca. Kdaj je potreben zahtevek?

Informativni izračun plače

Potrebujete pripravo zahtevka za povračilo preveč plačanega regresa? Potem pokličite na 01 6001 528 in se dogovorite z našimi pravniki, ki vam bodo znali svetovati, prav tako pa tudi pripraviti zahtevek.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Pravica do regresa

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora delodajalec delavcu izplačati regres najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

V kolikor bi delodajalec zamujal s plačilom, pa je delavec upravičen do plačila zakonitih zamudnih obresti od dneva zamude. V slednjem primeru pa je delodajalec že v prekršku. Namreč delodajalec se kaznuje z globo do 20.000 EUR, če delavcu ne izplača regresa do roka določenega v ZDR-1. Obstaja pa izjema od pravila glede plačila regresa do 1. julija. Gre za primer, če kolektivna pogodba na ravni dejavnosti določa, da lahko delodajalec zaradi nelikvidnosti izplača regres do 1. novembra.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kdaj je delavec dolžan vrniti regres in je potreben zahtevek?

To najenostavneje prikažemo na spodnjem primeru.

Delavka je bila zaposlena pri delodajalcu 2 leti. Dne 30.6.2019 je delodajalec svojim zaposlenim izplačal regres v višini 1000 EUR. Delavka je bila upravičena do celotnega regresa. Avgusta 2019 je delavka podala odpoved pogodbe o zaposlitvi. Zaradi enomesečnega odpovednega roka, se ji je pogodba iztekla v sredini meseca septembra 2019, s čimer je pravna podlaga za izplačilo celotnega regresa odpadla. Delavki je zaradi tega pripadal sorazmerni del letnega dopusta, in ker je regres vezan na dopust, je bila upravičena do sorazmernega dela regresa – 8/12. Delavka je bila tako delodajalcu dolžna vrniti 4/12 regresa na podlagi zahtevka delodajalca. Zahtevek za vrnitev preveč izplačanega regresa je bil tako utemeljen.

BRUTO NETO PLAČA

Pravno podlago za zahtevek za povračilo preveč plačanega regresa ima delodajalec v 190. členu Obligacijskega zakonika. Ta določa kdor je brez pravnega temelja obogaten na škodo drugega, je prejeto dolžan vrniti. Prav tako ima podlago v 161. členu ZDR-1, ki določa med drugim, da delavcu, ki mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do dvanajstine letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Ali je novi delodajalec dolžan izplačati preostanek regresa?

V kolikor bi se delavec v istem koledarskem letu zaposlil pri novem delodajalcu, mu je le-ta dolžan  po zakonu izplačati preostali del regresa.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja