Go to Top

Vpogled v podatke za odmero dohodnine

Vse izplačevalce dohodkov obveščamo, da so podatki za odmero dohodnine, ki jih je davčna uprava pripravila na podlagi obračunov davčnega odtegljaja, objavljeni na portalu eDavki.

Vpogled bo možen od 15.1.2013 do 31.1.2013. Objavljeni podatki na eDavkih so namenjeni le izplačevalcem dohodkov za primerjavo podatkov iz predloženih iREK obrazcev in pripravljenimi obvestili prejemnikom dohodkov (Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1.1. do 31. 12. 2012), ki jih morajo izplačevalci dohodkov izročiti prejemnikom dohodka najpozneje do 31. 1. 2013. Do svojih podatkov lahko izplačevalci dostopajo z digitalnim potrdilom. Izplačevalci dohodka naj objavljene podatke primerjajo s podatki, ki so jih davčni upravi predložil na iREK obrazcih. Če ugotovijo, da slednji niso pravilni, naj davčni upravi čim prej (najpozneje do 31.1.2013) predložijo manjkajoče REK obrazce oziroma popravke že vloženih REK obrazcev.

Vpogled v podatke za odmero dohodnine

Za odmerno leto 2012 je davčna uprava za sestavo informativnih izračunov dohodnine na letni ravni že tretje leto zapovrstjo uporabila podatke o dohodkih iz obračunov davčnega odtegljaja, ki so jih davčnemu organu predložili izplačevalci individualno po davčnih zavezancih – fizičnih osebah (podatki iz iREK obrazcev).

Podatki so sestavljeni na podlagi predloženih individualnih podatkov v REK obrazcih z datumom izplačila od 1.1.2012 do 31.12.2012. Vključeni so REK obrazci, ki so bili z navedenim kriterijem datuma izplačila davčni upravi predloženi do vključno 10.1.2013. Podatki na dan 10.1.2013(brez osvežitve v primeru naknadno predloženih REK obrazcev ali popravkov REK obrazcev) bodo izplačevalcem na vpogled do 31.1.2013. V pripravljenih podatkih so vključeni tudi podatki o dohodkih, ugotovljenih v morebitnih davčnih  nadzorih pri izplačevalcih za navedeno obdobje, ki jih je izplačevalec dolžan vključiti v obvestilo prejemniku dohodka.

Če izplačevalec na podlagi navedene primerjave ugotovi, da podatki, ki jih je davčni upravi predložil na iREK obrazcih, niso pravilni, naj davčni upravi čim prej predloži manjkajoče REK obrazce oziroma popravke že vloženih REK obrazcev. Tako vložene REK obrazce oziroma popravke REK obrazcev bo davčna uprava upoštevala pri sestavitvi informativnega izračuna dohodnine samo v primeru, da bodo predloženi najpozneje do 31.1.2013.

Vir: DURS

Avtorica: Katarina Kompara, DATA d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja