Go to Top

Vodenje poslovnih knjig za normirance

Vsi podjetniki morajo svoje poslovanje ustrezno evidentirati. Lahko se odločijo za vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva. Posebnost pa je t. i. status normiranca. Kakšno je vodenje poslovnih knjig za normirance?

izobraževanje

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Vodenje poslovnih knjig za normirance - da ali ne?

Več informacij

Odločitev o vodenju poslovnih knjig podjetnik sprejeme že v času, ko se pripravlja na ustanovitev podjetja, bodisi ustanovitev s. p. bodisi d. o. o.. V katerem primeru se splača izbrati status normiranca in kakšne so potem obveznosti podjetnika, pojasnjujemo na seminarju Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?.

Zakon o gospodarskih družbah namreč določa, da morajo vsi – družbe in podjetniki – voditi poslovne knjige ter jih enkrat letno zaključiti v skladu z zakonom in Slovenski računovodski standardi (2016) ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Slovenska podjetja morajo tako po zakonu voditi knjigovodske evidence, ki jim omogočajo oblikovanje računovodskih poročil za statistične in davčne potrebe. Obvezni evidenci v malih podjetjih sta glavna knjiga in evidenca osnovnih sredstev (če podjetje posluje gotovinsko, pa tudi blagajniške evidence).

Prijava na izobraževanje

Vodenje poslovnih knjig za normirance

Kdo je lahko normiranec in koliko davka bo v tem primeru plačal, pojasnjujemo v prispevku Normiranec – koliko davka bo plačal.

Informativni izračun za normirance

vodenje poslovnih knjig za normiranceZakonodaja ne predpisuje, da je vodenje poslovnih knjig za normirance obvezno. Kljub temu mora samostojni podjetnik, ki se je odločil za poslovanje na podlagi normiranih odhodkov, voditi določene evidence in spoštovati mesečne obveznosti. Na primer vodenje knjige izdanih računov, obračun prispevkov in plač ter oddaja predpisanih obrazcev na FURS, obračun DDV, če je podjetnik zavezanec za DDV, obračun amortizacije ter vodenje poslovnih knjig za poslovne potrebe in druge mesečne obveznosti. Za vse to lahko poskrbijo računovodje Datinega računovodskega servisa.

Prijava na izobraževanje

Veliko normirancev je sicer mnenja, da vodenje poslovnih knjig za normirance zmorejo sami oziroma da računovodskega servisa ne potrebujejo. Res je, da se enostavnega knjigovodstva da priučiti, nenazadnje tudi na naši delavnici Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo, kljub temu pa računovodski servis podjetje razbremeni številnih obveznosti.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja