Go to Top

Vgradnja naprav na obnovljive vire

Vgradnja naprav na obnovljive vire | Data d. o. o. - Podjetništvo

 

Vgradnja naprav na obnovljive vire je opravilo, ki se začne navadno v spomladanskih in poletnih mesecih, zato je ta sezona primerna tudi za to, da predstavimo zahteve za opravljanje te dejavnosti, na primer preko družbe z omejeno odgovornostjo. Ustanovitev d. o. o. je na Datini točki VEM brezplačna in enostavna.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Bi radi ustanovili podjetje? Katera oblika je za vas primernejša - s.p. ali d.o.o.?

Več informacij

Vgradnja naprav na obnovljive vire spada v regulirano dejavnost »Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav« (SKD 43.220), med tem ko projektiranje teh naprav spada pod »Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje« (SKD 71.129),  ki sama po sebi sicer ni regulirana dejavnost. Vključuje pa projektiranje objektov in inštalacij, tako prezračevalnih, električnih kot vodovodnih. Kako po tem, ko se odločite za ustanovitev podjetja, sploh ustrezno izbrati dejavnosti, ki jih boste opravljali? V pomoč so vam lahko referenti Datine točke VEM. Izbiro dejavnosti pa pojasnjujemo tudi na individualnem podjetniškem svetovanju ali na brezplačnem skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Vgradnja naprav na obnovljive vire je dejavnost, ki jo opravljajo za to usposobljeni strokovni delavci - inštalaterji. Ti se razlikujejo glede na vrsto naprave - bodisi da gre za kotle ali peči na biomaso, toplotne črpalke, plitve geotermalne sisteme, solarne termalne naprave ali solarne fotovoltaične naprav. Vgradnja naprav na obnovljive vire tako zahteva od posameznika, da ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje ter strokovno usposobljenost.

Prijava na izobraževanje

Vgradnja naprav na obnovljive vire - inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav

Kot smo omenili je dejavnost »Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav« regulirana in obrtna dejavnost, za katero je potrebna vsaj srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri.

vgradnja naprav na obnovljive vire

Vgradnja naprav na obnovljive vire zahteva, da mora izvajalec za gradnjo ali izvajanje del imenovati odgovornega vodjo. Bodisi za zahtevne  ali nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne objekte. Odgovorni vodja za zahtevne objekte  mora izpolnjevati predpisane pogoje in biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev. Vodja za enostavne, manj in nezahtevne objekte pa lahko svojo strokovnost izkazuje samo z žigom in s potrdilom o opravljenim osnovnem strokovnem izpitu za posamezno področje. Odgovorni vodja mora imeti tudi zavarovano odgovornost.

Vgradnja naprav na obnovljive vire vključuje montiranje, vzdrževanje, nadzor delovanja in servis sistemov oziroma naprav.

Vgradnja naprav na obnovljive vire in ustrezna izobrazba ter delovne izkušnje

Ustreznost izobrazbe in zahtevane delovne izkušnje so odvisni od vrste naprave oziroma obnovljivega vira.

Za opravljanje dejavnost Inštalater kotlov in peči na biomaso, toplotnih črpalk in solarnih termalnih naprav je zahtevano, da ima posameznik najmanj srednjo poklicno izobrazbo pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, mehatroniko ali za ogrevanje, ali tehnično izobrazbo za sanitarno in ogrevalno ali hladilno opremo. Poleg tega pa mora imeti najmanj dve leti delovnih izkušenj. Lahko pa ima posameznik nižjo poklicno izobrazbo po izobraževalnem programu strokovnega področja za vodoinštalaterja ali inštalaterja strojnih inštalacij, a hkrati najmanj pet let delovnih izkušenj.

Prijava na izobraževanje

Za opravljanje dejavnosti inštalaterja plitvih geotermalnih sistemov naprav, denimo prek d. o. o.,  je zahtevana najmanj srednja poklicna izobrazba iz strokovnega področja za strojništvo ali za ogrevanje ali izobrazbo geotehnik in dve leti delovnih izkušenj. Ali pa nižja poklicna izobrazba (III. raven izobrazbe) po izobraževalnem programu strokovnega področja za vrtalca, vodoinštalaterja ali inštalaterja strojnih instalacij in najmanj pet let delovnih izkušenj.

Za inštalaterja solarnih fotovoltaičnih naprav pa je zahtevana najmanj srednja poklicna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko, z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj. Ali pa nižja poklicna izobrazba po izobraževalnem programu strokovnega področja za električarja in najmanj pet let delovnih izkušenj.

Registracija podjetja je hitra, brezplačna in enostavna! Rezervirajte si svoj termin na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Vgradnja naprav na obnovljive vire in strokovna usposobljenost

Vgradnja naprav na obnovljive vire zahteva tudi opravljanje strokovnih usposabljanj, ki se izvajajo v skladu z predpisanim programom. In sicer na podlagi preizkusa znanja iz teoretičnega in praktičnega dela. Potrdilo, izdano na podlagi preverjanja strokovne usposobljenosti, velja 10 let. Podaljšuje pa z obnovitvenim seminarjem, v trajanju najmanj 10 ur.

Prijava na izobraževanje

DATA d.o.o

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja