Go to Top

Varstvo otrok v primeru višje sile

Varstvo otrok v primeru višje sile – z jutrišnjim dnem se zopet zaustavlja javno življenje, kar bo pomenilo tudi zaprtje vrtcev in šol. Varstvo otrok je tako v večini prepuščeno staršem. Varstvo otrok bo v vrtcih in za prvo triado osnovne šole zagotovljeno le staršem, ki so zaposleni v kritični infrastrukturi. Kaj pripada staršem, ki ne bodo mogli delati zaradi varstva otrok?

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Višja sila za varstvo otrok – kakšne so pravice staršev?

Interventni zakon ZZUOOP ureja podlago odsotnosti z dela v primerih, ko delavec, eden od staršev ali oseba, ki neguje in varuje otroka, ne more opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica skrbi za varstvo otrok zaradi odrejene karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, šole ali socialno varstvene storitve vodenja in varstva.

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, saj mora poskrbeti za varstvo otrok, je tako upravičen do odsotnosti z dela in ima pravico do nadomestila plače, v višini 80% osnove, višina nadomestila pa ne sme biti nižja od minimalne plače.

Vlada je pretekli teden podaljšala veljavnost ukrepa nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene kot zaradi nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva. Ukrep je podaljšan do 30. junija 2021.

Ključno je, da so v času delavčeve odsotnosti z dela zaradi varstva otrok zaradi višje sile podane okoliščine, ki utemeljujejo pravni standard višje sile (prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka). Delavec mora v roku treh delovnih dni od nastanka okoliščin višje sile za varstvo otroka, delodajalca obvestiti o svoji odsotnosti.

Oči so uprte v PKP9

Varstvo otrok med 1. in 11. aprilom

Varstvo otrok bo v okviru tokratnega zaprtja omogočeno le staršem, ki so zaposleni v:

  • kritični infrastrukturi (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja, sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov,
  • zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
  • zavodih s področja socialne varnosti,
  • slovenski vojski,
  • policiji,
  • poklicnih gasilskih enotah

Ti starši bodo morali v vrtec prinesli potrdilo delodajalca, da nujno potrebujejo varstvo otrok.

Pravni nasvet

Delodajalci – za zaposlene, ki bodo ostali doma zaradi varstva otrok, lahko zahtevate povračilo nadomestila plač

Pravico do povračila nadomestila plač delavcev zaradi višje sile lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

  • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,
  • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in je imel na dan 13. marca 2020 več kot deset zaposlenih,
  • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Vas zanima, kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

 Država delodajalcu pokrije celoten znesek, do katerega je upravičen delavec (tako imenovani  bruto I.).

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike za ponudbo na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja