Go to Top

Archives

Tag Archives: kreditiranje

Posojilo lastniku podjetja je dovoljeno le izjemoma

Posojilo lastniku podjetja ni mogoče iz naslova osnovnega kapitala Posojilo lastniku podjetja ali vodstvu podjetja je lahko omogočeno le, v kolikor s tem ne posega v ohranitev osnovnega kapitala. Od leta 2015 dalje je bila sprememba v Zakonu o gospodarskih družbah (495. člen ZGD-1), da družba premoženja, ki je potrebno za ohranitev najnižjega osnovnega kapitala (7.500 evrov), ne sme izplačati. Pri tem je seveda obvezno razpolagati tudi s posojilno pogodbo. Nadaljuj z branjem

Stanovanjski kredit – pri kateri banki je najugodnejši?

Stanovanjski kredit je namenjen kritju stroškov nakupa in/ali prenove stanovanja, stanovanjske ali počitniške hiše oziroma pridobitvi dokumentacije za gradnjo. Forumi in Facebook skupine so polne vprašanj glede stanovanjskih kreditov. Posameznike predvsem zanimajo izkušnje tistih, ki so stanovanjski kredit uspeli dobiti. Vprašanja so vezana predvsem na obrestno mero pri posamezni banki ter ročnost kredita. Informativni izračun plače Na kreditno sposobnost posameznika vplivajo različni dejavniki. Med najpomembnejše spadajo zagotovo mesečni prihodki. V Nadaljuj z branjem

Kreditiranje: podjetja naj zvišajo kapital, banke naj pripravijo raznoliko ponudbo

Banka Slovenije ugotavlja, da se stabiliziranje razmer v bančnem sistemu nadaljuje, da gospodarsko okrevanje ugodno vpliva na finančni položaj podjetij in njihovo kreditno sposobnost, a da bodo morala za novo kreditiranje podjetja povečati kapital, banke pa zanje pripraviti raznoliko ponudbo. »Visoka zadolženost podjetij se je po letih vztrajnega razdolževanja v mnogih dejavnostih vrnila na ravni pred začetkom hitrega naraščanja finančnega vzvoda,« ugotavljajo v Banki Slovenije. A, da bi se lahko podjetja Nadaljuj z branjem