Go to Top

Spremenjeno poročanje podatkov o povračilih stroškov v zvezi z delom

Z včerajšnjim dnem je začel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.  Ta določa spremenjeno poročanje podatkov o povračilih stroškov v zvezi z delom. Pravilnik REK na novo določa tudi rok za predlaganje podatkov o povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerij, če so ti izplačani v višini, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Spremenjeno poročanje podatkov o povračilih stroškov v zvezi z delom

Zaradi potreb po podatkih o stroških v zvezi z delom in drugih dohodkih,  je potrebno poročati tudi podatke o povračilih stroškov in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Torej se poroča o vseh povračilih stroškov, ne glede na obliko povračila. Ti podatki bodo namreč omogočili pripravo kvalitetnejših analiz tveganj, potrebnih za izvajanje učinkovitejšega davčnega nadzora. Učinkovitejši bodo pogoji za pobiranje davka in prispevkov za socialno varnost. Prav tako bo ukrep spodbudil davčne zavezance k doslednejšemu upoštevanju davčnih predpisov s tega področja.

REK obrazec

Če so dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo izplačani samostojno, se na zbirnem REK obrazcu izpolni le podatke o izplačevalcu, številu prejemnikov dohodka in označi vrsto dohodka 1190. Ta vrsta dohodka je dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo.  Individualne podatke izplačevalec  predloži iz obračuna davčnih odtegljajev. O tem poroča enkrat mesečno, najkasneje zadnji dan v mesecu.

Za podrobna vprašanja se obrnite na naše davčno svetovanje.

Pripravila Maja Bohar

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja