Go to Top

Socialno podjetništvo ustvarja nova delovna mesta

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS organizira danes dan socialnega podjetništva v okviru svetovne razstave EXPO Milano 2015. V slovenskem paviljonu se bodo predstavila socialna podjetja in zadruge, v okviru svetovne razstave pa danes poteka Svetovni forum socialnega podjetništva.

Socialno podjetništvo ima velik potencial za slovensko gospodarstvo

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Za Slovenijo je poleg spodbujanja konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij bistvenega pomena tudi spodbujanje socialnega podjetništva in zadružništva, ki prav s svojimi iniciativami in inovativnimi rešitvami pomenita velik potencial za rast in razvoj tega dela gospodarstva. Gre za inovativno obliko podjetništva s poudarkom na družbenih učinkih.
Socialno podjetništvo je tudi najbolj trajnostno podjetništvo z vidika zagotavljanja ekonomske kot tudi socialne in okoljske komponente, kar pa je neposredno povezano s tematiko letošnje razstave, z vidika spodbujanja zadružništva in prehranske verige pa se neposredno navezuje na glavno temo EXPO – hrano.

V v evidenci socialnih podjetij trenutno vpisanih 62 socialnih podjetij. Več preberite tukaj.

Socialno podjetništvo ustvarja nova delovna mesta

Socialno podjetništvo ustvarja nova delovna mesta

Za socialno podjetništvo je značilno, da so motivi poslovanja v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe na inovativen način. Socialno podjetništvo je  eno  izmed enajstih strateških projektov Vlade RS z naslovom Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine oseb ter opravlja družbeno koristne dejavnosti.

Ob hkratnem razvoju inovativnih poslovnih modelov, ki lahko pomenijo razmeroma varna delovna mesta tudi na daljši rok ter so prav zaradi specifičnega načina delovanja manj ranljiva v času gospodarskih in finančnih kriz, so ta delovna mesta tudi bolj stabilna.

Socialna podjetja vračajo dobiček nazaj v podjetje

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Tako kot klasična podjetja tudi socialna podjetja nastopajo na trgu, z razliko, da dobička praviloma ne delijo, temveč ga vračajo nazaj v podjetje. Socialno podjetništvo je povezovalno, saj spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, ter na ta način krepi solidarnost v družbi.

Promocija socialnega podjetništva v mednarodnem okolju pomeni prispevek k še večjemu zagonu tega sektorja gospodarstva, k motivaciji socialnih podjetij k doseganju širših in gospodarsko pomembnejših poslovnih rezultatov, njihovo povezovanje s tujimi partnerji pa lahko pomembno prispeva k odpiranju novih trgov in njihovi prepoznavnosti tudi v mednarodnem merilu.

Kako se lahko organizira socialni podjetnik?

Če vas zanima socialno podjetništvo in bi radi zvedeli zakonodajne podrobnosti, način registracije takega podjetja ter veliko primerov iz prakse, vabljeni na izobraževanje Socialno podjetništvo.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2015", ki ga financirata RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja