Go to Top

Podpora dejavnostim, ki jih izvajajo slovenski poslovni klubi

Javna agencija Spirit Slovenija je objavila javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letošnjem letu. Cilj je oblikovati in vzdrževati mrežo, ki jo sestavljajo slovenski poslovni klubi v tujini, in v sodelovanju z njimi intenzivneje spodbujati internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Z razpisom, ki bo odprt do 22. maja, se bo podprlo delovanje obstoječih slovenskih poslovnih klubov v tujini. Na voljo je 400.000 evrov, najpomembnejše merilo pri dodeljevanju sredstev pa je prispevek k pospeševanju internacionalizacije gospodarstva.
Potrebujete pomoč pri prijavi na razpise? Stopite v kontakt z Datinimi strokovnjaki. Ti vam bodo pomagali tudi pri pripravi poslovnega načrta, ki je obvezen element vsake prijave na razpis. Da bo vaš poslovni načrt dobro pripravljen, lahko obiščete tudi našo delavnico, na kateri boste poslovni načrt tudi izdelali.

Aktivnosti, ki jih izvajajo slovenski poslovni klubi

S sredstvi razpisa se bodo spodbujale aktivnosti, ki jih izvajajo slovenski poslovni klubi. Sem sodi denimo zagotavljanje informacij in svetovanje slovenskim predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem delujejo slovenski poslovni klubi. Slovenski poslovni klubi spodbujajo tudi (ne)formalne stike in izmenjavo informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji ter redno seznanjajo podjetnike s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje določen klub. Poleg omenjenega slovenski poslovni klubi organizirajo poslovne dogodke doma in v tujini ter na ta način promovirajo slovensko gospodarstvo.

Med drugim bo organiziranih najmanj 50 poslovnih dogodkov, namenjenih tako slovenskim kot tudi tujim podjetjem, najmanj 500 slovenskim podjetjem, ki želijo vstopiti na tuje trg, pa bo ponujena svetovalna pomoč.

Javni razpis bo odprt do vključno 22. maja 2017. Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do vključno 22. maja 2017, do 13.00 ure.

Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež SPIRIT Slovenija. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem ‘Naslovnica za ovojnico’, objavljenim v razpisni dokumentaciji. Ta je na voljo na spletni strani agencije SPIRIT.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja