Go to Top

Samozaposlovanje tujcev v Sloveniji

Samozaposlovanje tujcev v Sloveniji – Obeta se nam nov zakon o zaposlovanju, ki usklajuje slovenski pravni red z evropskim. Za tujce naj bi bilo uvedeno enotno dovoljenje, na podlagi katerega bi lahko prebivali in delali v Sloveniji, in enotno vstopno točko.

Bosta zaposlitev in samozaposlitev tujcev v Sloveniji postala enostavnejša?Enotno dovoljenje je namenjeno vsem tujcem, ki bodo zaprosili za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve  ali dela.  Namenjeno je  tudi tistim, ki bodo zaprosili za enotno dovoljenje za opravljanje sezonskega dela.  Lahko pa opravljajo delo  kot samozaposlena oseba, za čezmejno opravljanje storitev kot napoteni delavec in kot dnevni delovni migrant.

Samozaposlovanje tujcev v Sloveniji – zakaj se uvaja nov zakon za tujce?

Razlog za pripravo novega zakona o delu tujcev je prilagoditev tega področja določbam zakona o tujcih. Ta uvaja koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki se bo izdajal v enotnem postopku na upravnih enotah.

S prenosom vsebine določb evropske direktive se v tujsko zakonodajo uvaja načelo vse na enem mestu za vse tujce, ki bodo zaprosili za izdajo dovoljenja.

Pri tem predlagana ureditev ne odstopa bistveno od že uveljavljene ureditve za pridobitev dovoljenja za prebivanje iz razloga visokokvalificirane zaposlitve. Tujec bi v enotnem postopku pridobil dovoljenje za prebivanje in delo bistveno hitreje, predvidoma v 30 dneh od popolne vloge, so poudarili na ministrstvu.

Samozaposlovanje tujcev v Sloveniji –  kakšne izboljšave bi prinesel nov zakon o delu tujcev?

Izdaja enotnih dovoljenj bi prispevala k zmanjševanju administrativnih ovir pri zaposlovanju tujcev, povečevanju njihove zaščite na slovenskem trgu dela in preprečevanju zlorab na tem področju.

Po novem bo delodajalec, ki lahko opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, za opravljanje te dejavnosti sklepal pogodbe o zaposlitvi tudi s tujci, ki jim je izdana modra karta EU. Vlagatelju bo omogočeno, da bo pred vložitvijo vloge za enotno delovno dovoljenje preveril stanje na trgu dela. Če bodo na njem ustrezni domači iskalci zaposlitve, ne bo imel stroškov z vlogo.

Delovna dovoljenja za tujce vam lahko pripravimo tudi v Data d.o.o.

Ali ste vedeli, da ima modra karta čas dveh let, njena veljavnost pa se lahko podaljša? Če potrebujete pomoč pri pridobitvi modre karte, pokličete naše svetovalce na 01 600 1530 ali jim pišete na data@data.si in pomagali vam bodo!

Pripravila: Anja Grahek

Podjetniška izobraževanja


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja