Go to Top

Reševanje problemov dvojnega obdavčenja

Omenjeno sporočilo izpostavlja kje so glavni problemi dvojnega obdavčenja znotraj EU in izpostavlja konkretne ukrepe ki jih bo sprejela Komisija z namenom njihove razrešitve.

Pri tem si Komisija prizadeva odpraviti dejanske ovire za bolj konkurenčno gospodarstvo ter lažje in enostavnejše naložbe in poslovanje znotraj EU.
Glavno sporočilo Komisije je : EU ne obdavčuje dvakrat.

Kot takojšen prvi ukrep h krepitvi obstoječe zakonodaje proti dvojnemu obdavčenju je Komisija hkrati sprejela tudi predlog k izboljšanju plačila obresti in avtorskih honorarjev. Predlog teži k zmanjšanju primerov ko ena država članic ne obdavčuje plačila medtem ko druga članica obdavčuje enako plačilo.

Za podrobnejše informacije glejte sporočilo za javnost (IP/11/1337) sporočilo (COM/2011/712) predlog direktive (COM/2011/714) in presojo vplivov (SEC/2011/1332) ter celotno obvestilo ki je na voljo na spletišču Evropske komisije.

Vir: Portal Evropske komisije (11.11.2011)